بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۳۵۱ – ۲۰۴۰۰ از ۲۵۳۶۴
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۸۹؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۲ — مرداد ۱۳۸۲؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۸۲؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۵؛ زندان مهاباد، مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آذر ۱۳۹۶؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۰؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۱ — ۱۳۹۲؛ قزوین، استان قزوین، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ زندان قم، قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۸۷؛ زندان قم، قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۸۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ زندان شاهرود، شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: قتل؛ ۱۳ شهریور ۱۳۶۵؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۰، ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رودسر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۵۹؛ استان گيلان، ايران، چالوس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ آذر ۳، ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ مهر ۲، ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۲۹، ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۷، ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۳؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱، ۱۳۶۰؛ فسا، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۲، ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رودسر
اعدام: تيرباران؛ آبان ۷، ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱، ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.