بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۲۷۵۱ – ۱۲۸۰۰ از ۲۵۵۳۰
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۸۱؛ کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آذر ۱۳۹۶؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۵؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۹۲؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مهر ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۵؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۳ — مهر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ بندر گز، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۴؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۹۵؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۷۵ — اردیبهشت ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مهر ۱۳۹۹؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۱؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۳؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ فروردین ۱۳۶۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ آذر ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ خرداد ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ مهر ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مهر ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۱؛ سنندج، استان کردستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.