بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۲۶۵۱ – ۱۲۷۰۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۸؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ ايران، خرم آباد، استان لرستان
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۵۸؛ ايران، کرمانشاه، استان کرمانشاه
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ ايران، بروجرد، استان لرستان
اعدام: تيرباران؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ ايران، مهاباد، استان آذربايجان غربی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۲؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ ايران، ملاير، استان همدان
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۸؛ ايران، کرج، استان البرز
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۵۹ — آذر ۱۳۵۹؛ ايران، استان آذربايجان غربی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۶۱؛ ايران، بابل، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زنجان، استان زنجان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ آبان ۱۳۶۵؛ ايران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۸۲ — مهر ۱۳۸۲؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، آغاجاری، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، آغاجاری، استان خوزستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۲؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، لاهيجان، استان گيلان
اعدام: حلق آویز؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ۳ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، رشت، استان گيلان
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ ايران، باختران، استان باختران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۶؛ ايران، خميني شهر، استان اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ ايران، زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۲ — شهریور ۱۳۶۲؛ ايران، بابل، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۴ مرداد ۱۳۶۲؛ ايران، زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۸ — ۱۳۶۹؛ ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۶۱؛ ايران، آمل، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مراغه، مراغه، استان آذربايجان شرقی
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، دزفول، استان خوزستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳ تیر ۱۳۵۸؛ ايران، استان اصفهان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.