بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۲۶۵۱ – ۱۲۷۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲ مهر ۱۳۶۰؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ اردیبهشت ۱۳۶۴ — خرداد ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، طبس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۹۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ تیر ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آبان ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۹؛ استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد، يزد
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۸؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۹۰؛ استان اصفهان، ايران، زندان دستگرد، دستگرد
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ شهریور ۱۳۸۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ شهریور ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت جام
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، پاوه
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.