بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۱ – ۱۵۰ از ۲۵۷۱۷
اعدام: گردن زدن؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۹؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ شهریور ۱۳۶۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ آذر ۱۳۶۰؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ دی ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، مراغه
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ تیر ۱۳۶۱؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ آبان ۱۳۶۲؛ استان کرمان، ايران، بم
اعدام: تيرباران؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آذر ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ مرداد ۱۳۵۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۰؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ شهریور ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مهر ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، شيروان
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ خرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ اسفند ۱۳۵۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۷۶؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ اسفند ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷؛ خراسان شمالی، ايران، زندان شیروان، شیروان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آبان ۱۳۶۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.