بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۹۲۵۱ – ۹۳۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۳؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان ايلام، ايران، ايلام
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رودسر
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رودسر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۶؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ تیر ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ مرداد ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان ايلام، ايران، ايلام
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۷ تیر ۱۳۵۹؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۵ اسفند ۱۳۵۸؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ آبان ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۹۳؛ استان خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۹۶؛ استان زنجان، ايران، زنجان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ مهر ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مهاباد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۹۹؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، دهدشت
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان خوزستان، ايران، دزفول

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.