بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۶۴۰۱ – ۶۴۵۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ آذر ۱۳۶۰؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ شهریور ۱۳۶۲ — مهر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ دی ۱۳۹۴؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ مرداد ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ لنگرود، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران، سه راهی بایزید
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۹؛ استان يزد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ آبان ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ مرداد ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۵ مرداد ۱۳۵۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۳؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸؛ دستگرد، استان اصفهان، ايران، زندان دستگرد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۹۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ خرداد ۱۳۶۱ — تیر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: تيرباران؛ ۲ مهر ۱۳۶۰؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۸۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ تیر ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اسفند ۱۳۸۹؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ تیر ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ دی ۱۳۶۹؛ رانیه، عراق
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۷ تیر ۱۳۶۶؛ کراچی، پاکستان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷؛ کوی سنجک، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷؛ کوی سنجک، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷؛ کوی سنجک، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۴ شهریور ۱۳۹۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۹۵؛ قروه، استان کردستان، ايران، زندان قروه

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.