بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ناشناس

درباره

سن: ۳۵
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۰
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار
اتهامات: افساد فی‌الارض

ملاحظات

ملاحظات

سازمان عفو بین الملل خبر سنگسار این خانم ناشناس را به نقل از روزنامه های ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۰ در روز ۲۰ مرداد گزارش کرد. این خانم قبل از اجرای حکم هشت سال زندانی بود.

سازمان عفو بین الملل با اشاره به مواد مرتبط به سنگسار در قوانین مجازات اسلامی (ماده ۱۰۲- مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر وزن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند آنگاه رجم می نمایند.ماده ۱۰۳- هر گاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرا حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود. ماده ۱۰۴- بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.) یادآور می شود که هدف از این حکم تحمیل درد بسیار شدید پیش از مرگ است.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان های بین المللی حقوق بشراشاره به گزارش هایی می کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم و همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می نمایند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست

اتهامات

از اتهام عنوان شده علیه این خانم "فساد فی الارض" برای ایفای نقش در یک فیلم پرنوگرافیک (شهوت انگیز) گزارش شده است.

مدارک و شواهد

بنا بر اطلاعات موجود، این اتهام مستند است بر یک شهادت حمل بر اینکه این زن در آن فیلم شناخته شده بود.

دفاعیات

گفته می شود که متهم شرکت خود در این فیلم را انکار کرده بود.

حکم

بنا به این گزارش، متهم مفسد فی الارض شناخته شده و محکوم به سنگسار شده بود و شورای عالی قضایی حکم را پس از ۸ سال زندان تایید کرد.

تصحیح و یا تکمیل کنید