بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

خدیجه قاسم حاج

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۷ مهر ۱۳۵۸
محل: بابل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران

ملاحظات

اعدام خانم خدیجه قاسم حاج توسط خبرنگاران روزنامه های انقلاب اسلامی و کیهان در بابل گزارش شد (١٨ مهر ١٣٥۸).

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان های بین المللی حقوق بشراشاره به گزارش هایی می کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم و همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می نمایند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

دستگیری و بازداشت

بنا به گزارشات، خانم قاسم حاج که دارای چهار فرزند بود در پی "شکایت شوهر، برادر و اهالی محل" بازداشت شده بود.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

خانم قاسم حاج به اتهام " زنا و اعمال منافی عفت" ("به فساد کشاندن زنان و دختران") محاکمه شد.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی بابل خانم قاسم حاج را به اعدام محکوم کرد، اما به دلیل آنکه گمان میرفت نامبرده باردارباشد اجرای حکم دادگاه به تعویق افتاد. در پی معاینه پزشک و اثبات عدم بارداری، متهم در کاخ شاه سابق در بابل مقابل جوخه آتش قرار گرفت و تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید