بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

جابر احمدی زاده

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۸ فروردین ۱۳۵۹
محل: اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: ضد انقلاب

ملاحظات

اعدام آقای جابر احمدی زاده و سه متهم دیگرتوسط خبرنگار روزنامه اطلاعات دراهواز گزارش شد (٢٩‌فروردین ١٣٥٨).

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

بر اساس گزارش اطلاعات، متهمین "پس از چند روز بازجوئی و محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان" محکوم شدند.

اتهامات

خبر نگار اطلاعات اتهامات آقای احمدی زاده و دیگر متهمین را به طور کلی بدین شرح گزارش کرد: " این چهار نفر به اتفاق چند تن دیگر به تشکیل یک گروه خرابکاری و ترور با استفاد از پول، اسلحه و مواد منفجره که ازعراق دریافت میداشتند، تعدادی از لوله های نفت و تاسیسات نفتی را در خوزستان منفجر کردند و یک ترور و تعدادی از خرابکاری های آنان نافرجام ماند." اطلاعات تاکید کرد که متهمین "در ارتباط با عمال بعث عراق دست به خرابکاری و آشوب زده بودند." اطلاعی در مورد اتهامات شخصی آقای احمدی زاده در دست نیست.

مدارک و شواهد

گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم در بر ندارد.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

آقای احمدی زاده به اعدام محکوم و تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید