بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

حسین ملکی نژاد

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۵ اسفند ۱۳۵۸
محل: اراک، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص
اتهامات: همجنسگرایی; جرايم مرتبط با مواد مخدر

ملاحظات

اعدام آقای حسین ملکی نژاد و یک نفر دیگر توسط خبرنگار روزنامه اطلاعات در اراک گزارش شد (۵ اسفند ١٣٥٨).

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان های بین المللی حقوق بشراشاره به گزارش هایی می کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم و همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می نمایند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

بر اساس گزارش اطلاعات، پرونده اتهامی آقای ملکی نژاد در دادگاه انقلاب اسلامی اراک مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

خبر نگار اطلاعات اتهامات آقای ملکی نژاد را بدین شرح گزارش کرد: "عمل مکرر لواط به نوجوانان و قرار دادن آنها در اختیار دیگر دوستان خود و دائر کردن بساط قمار و فروش مواد مخدر و نگهداری اسلحه غیر مجاز."

مدارک و شواهد

گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم در بر ندارد.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی اراک آقای ملکی نژاد را به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام سحرگاه به مورد اجرا گذاشته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید