بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ناشناس

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: دی ۱۳۶۸ — بهمن ۱۳۶۸
محل: استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار
اتهامات: فحشا و/يا گرداندن مراکز فساد; مفسد فی‌الارض

ملاحظات

خبر مربوط به سنگسار این شخص در گزارش سال ۱۳۶۹ سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران درج شده است. این گزارش به اظهارات رئیس کل کمیته های انقلاب استان آذربایجان غربی در مورد اعدام پنج نفر اشاره می کند که در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۰ به چاپ رسید. معلوم نیست که این افراد زن بوده اند یا مرد.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان های بین المللی حقوق بشراشاره به گزارش هایی می کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم و همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می نمایند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست. اما در همین گزارش در مورد روند قضایی دادگاه های انقلاب در این دوران چنین آمده : " جلسات دادگاه های انقلاب اصولاً غیر علنی است و گاه در محوطه زندان تشکیل می شود. متهمین در اکثر اوقات از حق داشتن وکیل مدافع محروم بوده اند و حتی به آنها تفهیم نشده که جلسه ای که در ان حضور دارند جلسه دادگاهشان است و نه یک جلسه بازجویی."

اتهامات

اتهامات عنوان شده علیه این شخص عبارتند از "فحشا و افساد"

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی آذربایجان غربی این شخص را مجرم شناخت و حکم سنگسار ایشان را صادر کرد. تاریخ دقیق روز سنگسار معلوم نیست. بر اساس قوانین و مقررات جزائی ایران، "مرد را هنگام رجم { سنگسار} تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در چاله ای دفن میکنند، آنگاه رجم میکنند. ...بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو تای آن شخص کشته شود و نیز کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند." سنگسار دردی دلخراش پیش از مرگ حاصل میکند و مجازاتی بی رحمانه، غیر انسانی، و اهانت آمیز است.

تصحیح و یا تکمیل کنید