بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۶۹۵۱ – ۷۰۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۲۰، ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۲۰، ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۲۰، ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، مريوان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ اسفند ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ اسفند ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ فروردین ۱۳۶۱؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، مرند
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، شهر کرد
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، گناباد
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، نجف آباد
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان خوزستان، ايران، دزفول

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.