بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۶۸۵۱ – ۶۹۰۰ از ۲۵۳۶۴
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۸ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، سبزوار
اعدام: تيرباران؛ ۸ اسفند ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: تيرباران؛ ۹ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، لنگرود
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۹ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۰ — فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۶۰ — فروردین ۱۳۶۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۰ — فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۰ — فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۰ — فروردین ۱۳۶۱
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۰ — فروردین ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۶۰ — فروردین ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۰ — فروردین ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۰ — فروردین ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.