بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۲۵۰۱ – ۱۲۵۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: تيرباران؛ ۹ تیر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی، بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ دی ۱۳۹۶؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۶؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۹۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آذر ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مهاباد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، ملاير
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۵۹ — آذر ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ آبان ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۸۲ — مهر ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ شهریور ۱۳۶۰؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
اعدام: حلق آویز؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ شهریور ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مهر ۱۳۶۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.