بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۲۵۰۱ – ۱۲۵۵۰ از ۲۵۵۵۸
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ مهر ۱۳۶۰؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ آذر ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۹۳؛ جيرفت، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ شهریور ۱۳۹۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۸؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ تیر ۱۳۶۲؛ زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۸۵؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ شهریور ۱۳۶۰؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۹ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ تیر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ تیر ۱۳۶۰؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ خرداد ۱۳۵۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۰؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۹؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۹۴؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۶؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۸۸؛ زندان خاش، خاش، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۹۶؛ زندان ایرانشهر، ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۹۳؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۶؛ زندان ایرانشهر، ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۶؛ زندان ایرانشهر، ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۹۴؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ دی ۱۳۹۲؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۳۹۶؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۶؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۹۲؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۳ — مهر ۱۳۶۳؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.