بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۲۰۱ – ۱۰۲۵۰ از ۲۵۵۵۸
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۸۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۹ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۳؛ بانه، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۵؛ میدان فردوسی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ کردکوی، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۸؛ زندان دستگرد، دستگرد، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۶۱؛ استهبان، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آبان ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی، زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ آذر ۱۳۹۱؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۱؛ استهبان، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۰؛ تالش، هشتپر، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۶۲؛ نيريز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۹۴؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۵؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مهر ۱۳۶۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۴؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مهر ۱۳۶۳ — آبان ۱۳۶۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۷۲ — آبان ۱۳۷۲؛ رودان، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ خرداد ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۰ خرداد ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۵ — بهمن ۱۳۷۵؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ اسفند ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.