بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۰۵۱ – ۱۰۱۰۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، استان همدان
اعدام: اعدام خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، گرگان، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، مسجد سليمان، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۶۳؛ ايران، همدان، استان همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۶۳؛ ايران، همدان، استان همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، همدان، استان همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۶۳؛ ايران، همدان، استان همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۶۳؛ ايران، همدان، استان همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ ايران، تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، ايلام، استان ايلام
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ تیر ۱۳۶۱؛ ايران، باختران، استان باختران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ دی ۱۳۶۳؛ ايران، ايلام، استان ايلام
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ آرژانتین، بوئنوس ايرس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ ايران، زندان چابهار، چابهار، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۵۸؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۹ — ۱۳۸۰؛ ايران، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۸۹؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ دی ۱۳۸۶؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ ايران، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ آبان ۱۳۶۲؛ ايران، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۶؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۸۸؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۸؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آذر ۱۳۹۲؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۲؛ ايران، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۸ اسفند ۱۳۹۰؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۱؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۳؛ ايران، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ تیر ۱۳۹۶؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۹؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۹۱؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۳؛ ايران، زندان چابهار، چابهار، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آبان ۱۳۸۸؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۹؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.