بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

نویسندگان ایرانی برنده جایزه هلمن همت شدند

دیده بان حقوق بشر
۱۵ خرداد ۱۳۸۴
اطلاعیه مطبوعاتی