ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

«یک زنگی به ما نزدند»، مصاحبه با خانمی که همسرش اعدام شد

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۸ بهمن ۱۳۹۸
ویدئیو

بنیاد عبدالرحمن برومند این ویدیو را بر اساس مصاحبه‌ای تهیه شده در تابناک و پخش شده در ایران اینترنشنال درست کرده است.