بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان حقوق بشر ایران

گزارش سالانه اعدام در سال ۲۰۱۸ در ایران

سازمان حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشر ایران
۷ اسفند ۱۳۹۷
گزارش

این گزارش تعداد اعدام‌ها را در سال ۲۰۱۸ مشخص کرده و روند آن را در مقایسه با آمار سال‌های گذشته، چارچوب قانونی و دادرسی، اتهامات و توزیع جغرافیایی اعدام‌ها، مورد بررسی قرار می‌دهد. لیست زنان و کودک-مجرمان اعدام شده در سال ۲۰۱۸ نیز در جداولی جداگانه ارائه شده است. همچنین اعدام‌های مربوط به مواد مخدر یک سال پس از اجرای اصلاحات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر بررسی شده‌اند و قانون قدیمی مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات جدید همراه با نقاط قوت و ضعف آن مورد بحث قرار گرفته است.

این گزارش همچنین به جنبش لغو مجازات اعدام در ایران، از جمله جنبش بخشش و گذشت و نقش آن در محدود کردن استفاده از اعدام و همچنین برخی اطلاعات در مورد سرکوب مدافعان حقوق بشر اشاره کرده است.