ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

رازهای خونین: کشتار ۶۷ و پنهان‌کاری مرتبط با آن همچنان مصداق نقض حقوق بشر می‌شود

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۳ آذر ۱۳۹۷
گزارش

این گزارش به زبان فارسی در دسترس نیست.