بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دموکراسی خواهی در دوران پس از انقلاب

بیانیه فعالان جنبش زنان به مناسبت سالگرد بیست و دو خرداد

فعالان جنبش زنان در ایران
۲۳ خرداد ۱۳۸۷
بیانیه

در ۲۲خرداد سال ۱۳۸۴، از دل جمعی که به تدريج «جمع هم‌انديشی فعالان جنبش زنان» نام گرفت ، و طی دو سال بسياری از گروه‌های زنان را گرد هم آورد تا حول «مطالباتی مشترک» فعاليت کنند، تجمعی گسترده در مقابل دانشگاه تهران شکل گرفت. در آن روز جمعی از زنان ايرانی از گروه‌های مختلف فکری گرد هم آمدند تا اعتراض خود را نسبت به تبعيض در قوانين کشور و به‌ويژه «قانون مادر» کشور يعنی «قانون اساسی» اعلام دارند. اين تجمع که با پيوستن افراد و گروه‌های متفاوتی از زنان در شهرهای مختلف کشور نيز همراه شد، نقطه عطفی را در تاريخ جنبش معاصر زنان رقم زد.

سال بعد نيز در بزرگداشت سالروز ۲۲ خرداد، تجمعی ديگر در ميدان هفت تير توسط برخی از گروه‌ها و فعالان جنبش زنان و با حضور فعال جنبش دانشجويی و سنديکايی شکل گرفت، و تبعيض در قوانين فعلی مورد اعتراض قرار گرفت. اما اين تجمع با خشونت بسيار سرکوب شد، ۷۰ نفر دستگير شدند، و سپس پرونده‌های قضايی برای برخی از شرکت‌کنندگان تشکيل شد. اما از دل اين تجمع، کارزار دسته‌جمعی برای جمع‌آوری يک ميليون امضاء با هدف تغيير قوانين تبعيض‌آميز شکل گرفت و به تدريج در سراسر ايران و حتی در خارج از کشور گسترش يافت. همراه با اين حرکت همچنين شاهد تشکيل کمپين‌های ديگری همچون کمپين قانون بی‌سنگسار، حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها، اعتراض به سهميه‌بندی جنسيتی در دانشگاه‌ها، و شکل‌گيری منشور زنان و حرکت‌های زنان برای «صلح» و برابری بوديم که همگی اين حرکت‌های اعتراضی، خواسته‌ها و مطالبات حقوقی و برابری‌خواهانه‌ی جنبش زنان را، هرچه وسيع‌تر، در پهنه‌ی جامعه مطرح ساخت.

افزايش فشار بر فعالان جنبش زنان

طی چندين سال گذشته به هر ميزان که مطالبات برابری‌خواهانه‌ی جنبش زنان توانسته در لايه‌های مختلف زنان کشور نفوذ کند و گسترش يابد، واکنش مدافعان نظم موجود نيز نسبت به کنشگران اين جنبش افزايش يافته است. به طوری که از ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ تاکنون، فعالان جنبش زنان نزديک به ۱۵۶بار بازداشت و زندانی شده‌اند، نزديک به يک ميليارد و ۶۰ ميليون تومان وثيقه و کفالت گذاشته‌اند، و در مجموع ۳۰ سال حبس (۲۰ سال حبس تعليقی و ۹ و نيم سال حبس قطعی) برای آنها صادر شده است. تنها در چندماه اخير برای برخی از فعالان جنبش زنان، از جمله رضوان مقدم، مينو مرتاضی، پروين اردلان، زينب پيغمبرزاده، نسرين افضلی، ناهيد جعفری و امير يعقوبعلی احکام حبس تعليقی و تعزيری و شلاق صادر شده است. همچنين در سه ماه گذشته بيش از صدها تن از دختران دانشجو به کميته‌های انضباطی احضار و احکام تعليق از تحصيل دريافت کرده‌اند. از سوی ديگر صدای گروه‌های مختلف زنان از راه‌های مختلف سانسور می‌شود، به طوری که اکثر سايت‌های موجود زنان با فيلترينگ گسترده مواجه شده‌اند.

تهاجم گسترده به حقوق فردی زنان و جداسازی‌های رنگارنگ

امروز صدهاهزار زن و دختر در سراسر کشور به بهانه «طرح ارتقاء امنيت اجتماعی» مورد تعرض و خشونت قرار گرفته‌اند. بنابر گزارش‌های چند هفته اخير، در طول دو ماه گذشته، در چارچوب اجرای طرح ارتقاء امنيت اجتماعی، تعداد يک هزار و نود و هشت نفر از زنان بدحجاب، دستگير شده‌اند (خبرگزاری فارس). اين تنها نمونه‌ای از دستگيری وسيع زنان به بهانه‌ی طرح ارتقاء امنيت اجتماعی است و بی‌شک آشکارکننده همه خشونت‌های اعمال شده از طريق اين طرح بر زنان کشور نيست، چرا که تنها يک مورد از نتايج اين طرح به دليل منجر شدن به مرگ (يعنی پرونده دکتر زهرا بنی يعقوب) در رسانه‌ها انعکاس نسبتا گسترده يافته است، در حالی‌ که ضايعات انسانی، جانی، مالی و حيثيتی اين طرح امنيتی بيش از اينهاست.

از سويی ورود به حوزه‌ی خصوصی افراد، يعنی گسترش ورود نيروهای امنيتی به خانه‌ها و شرکت‌های خصوصی به بهانه‌ی مسایل اخلاقی و «امنيت اجتماعی» رو به گسترش است، و کار تا بدانجا بالا گرفته است که ۸ تن از دختران دانشجو در شيراز به خاطر بدحجابی از دانشگاه اخراج شده‌اند. در کنار اين فشارهای غيرقانونی به دختران دانشجو، تفکيک جنسيتی فضاهای دانشگاهی، تفکيک کتاب‌های درسی و سهميه‌بندی جنسيتی در نظام آموزشی و... با شدت و حدت پيگيری می‌شود. اين درحالی است که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سياسی همه‌گير بر زندگی زنان در گروه‌های قومی مختلف و در ميان اقليت‌های مذهبی با شدت و خشونت گسترده‌تری همراه است. از سوی ديگر متاسفانه اجرای احکام اعدام در سطحی وسيع رو به گسترش است، به ويژه اعدام کودکان زير ۱۸ سال که با هيچ منطق انسانی و معيارهای حقوق بشری سازگاری ندارد. اين رفتار خشن قضايی بی‌وقفه قربانی می‌گيرد، آن‌هم از ميان کودکانی که به جای قرار گرفتن در برابر چوبه‌ی دار بايد پشت نيمکت‌های مدرسه و به طريقی انسانی آموزش می‌ديدند. تازه‌ترين مورد، تاييد حکم اعدام بهنود شجاعی و سعيد جزی است .

گسترش فشارهای اقتصادی بر زنان

مرور يکسال گذشته نشان می‌دهد که شرايط اقتصادی به شدت سخت و نرخ رسمی (بيست و پنج و سه دهم درصد) و غير رسمی تورم به حدی افزايش يافته که حتی برخی از مسوولان کشوری را نيز نگران کرده و بارها لب به انتقاد گشوده‌اند. فرصت‌های سرمايه‌گذاری در همه حوزه‌ها جز نفت و گاز به شدت کاهش يافته است. واردات گسترده نيز عرصه را بر توليد تنگ کرده که به نوبه خود تاثير منفی برسطح اشتغال گذاشته است، و در شرايطی که فضای اقتصادی نامطلوب و فرصت‌های شغلی جديد اندک است، زنان که در اين ميان ضربه‌پذيرترند از محدوديت‌های بيشتری رنج می‌برند و شرايط نابسامان اقتصادی در کنار اوضاع ناامن اجتماعی عرصه را بر آنان تنگ‌تر کرده است. درآمد نفت درسال گذشته هفتاد ميليارددلار بوده است و پيش‌بينی می‌شود امسال به بيش از صدميليارد دلار برسد. اما به دليل سوءمديريت، اين در آمد سرشار نه فقط تاثيری بر زندگی اقشار آسيب‌پذير، به ويژه زنان سرپرست خانوار، نداشته، که شرايط را برای آنها سخت‌تر کرده است، آنچنان که براساس گزارش‌های رسمی اکنون «خانوارهای زن-سرپرست» فقيرترين فقيرهای ايران هستند. به طوری که طبق برآوردهای سال گذشته، ميزان درآمد زنان در سال حدود چهار هزار دلار بوده، درحاليکه ميزان درآمد مردان در همين دوره يک ساله در حدود ۱۱ هزار دلار بوده است. (روزنامه سرمايه).

دست در دست هم نهيم

بی‌شک مطالبات برابری‌طلبانه زنان ايران، از جمله تغيير قوانين نابرابر و غيرانسانی از مجموعه قوانين مدنی و جزايی، که خواسته‌ای است که از ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ به اجماعی وسيع در ميان فعالان جنبش زنان نائل شده، مطالباتی مشروع و انسانی است. اما، متاسفانه، اين مطالبات اوليه و مشروع پاسخی مناسب دريافت نکرده است. به همين دليل اين طور به نظر می‌رسد برای رساندن صدای درد و رنج زنان به گوش‌هايی که بايد بشنوند - و متاسفانه نمی‌شنوند-به همدلی و عزمی عمومی‌تر در ميان همه زنان و مردان جامعه نياز است.

از اين رو هم اکنون در آستانه سالگرد ۲۲ خرداد، (روز همبستگی زنان ايران)، می‌خواهيم زنان و مردان هم‌وطن خود را مورد خطاب قرار دهيم و به آنها بگوييم با توجه به گستردگی فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زنان ايران و تهاجم گسترده بر حوزه خصوصی و عمومی زنان، همبستگی ميان کنشگران جنبش زنان قادر نخواهد بود که به تنهايی صدای درد و رنج زنان را منعکس کند؛ به ويژه که هر روز فشارهای ديگری از طريق انواع و اقسام قانون‌گذاری‌های جديد، از جمله در قالب قانونی کردن مجازات «ارتداد»، قانونی کردن «ضديت با هر گونه آزادی بيان»، و نيز غيرقانونی کردن هر نوع اظهارنظر مخالف نسبت به دولت و... اعمال می‌شود.

امروز در آستانه ۲۲ خرداد می‌خواهيم خطاب به خواهران هموطنان‌مان بگوييم: ديگر زمانه‌ای نيست که «نظاره‌گری خاموش» باشيم، امروز جنبش زنان به فرد فرد ما نيازمند است. تک تک ما اين‌همه نابرابری و بی‌عدالتی را می‌بينيم و برای پس‌زدن آن، هر روز در زندگی روزمره‌مان هزينه‌های گزافی می‌پردازيم، اما اين هزينه‌های فردی تاکنون موفق نشده حتی يک تبصره قانونی را تغيير دهد، چرا که اين اعتراض‌های فردی نتوانسته با «اعتراضی جمعی»پيوند بخورد. برای نمونه اگر رفت‌وآمدهای فردی ما در دادگاه‌های خانواده توانسته زندگی فردی برخی از ما را (با دور زدن قانون) اندکی تغيير دهد، اما از آن جايی که هيچ قانونی تغيير نکرده، همين سرنوشت برای دختران ما دوباره تکرار خواهد شد. اعتراض جمعی چندساله گروه‌هايی از زنان لااقل توانسته «ديه زنان و مردان» را در تصادفات برابر کند، شرايط ضمن عقد را عمومی و همه‌گير سازد، سبب‌ساز ورود لايحه ارث برابر زن و شوهر به مجلس شود، از بسياری از اعدام‌های کودکان زير ۱۸ سال جلوگيری کند، برخی از احکام سنگسار را متوقف سازد و از اجرای احکام قصاص برای برخی از زنان جلوگيری به عمل آورد. اين نمونه‌ها، دستاوردهای بزرگی نيست، اما اگر بتوان تلاش کرد تا ارتباط ميان زنان در سطحی گسترده‌تر برقرار شود و آگاهی فردی و «درخود» زنان، به عمل جمعی و «برای خود» تبديل شود، بی‌شک دستاوردهای بزرگی را پيش روی خود خواهيم داشت.

امروز در آستانه ۲۲ خرداد، خطاب ما به مسئولان کشوری نيست؛ مسئولانی که دغدغه‌های بزرگی چون «مديريت جهانی» دارند، و زندگی رنج‌آور زنان کشور نه تنها برايشان مهم نيست، بلکه به جای تغيير و اصلاح قوانين و آيين‌نامه‌ها به نفع آنان و خانواده‌هايشان، متاسفانه هر روز با لوايحی مانند «لايحه ضدخانواده» به ترويج چندهمسری و تشويق تعدد زوجات می‌پردازند... بلکه امروز خطاب ما به همه زنان و خواهران هموطن‌مان است و به آنها می‌گوييم که اگر می‌خواهيم بيش از اين خوار و ذليل نشويم، اگر می‌خواهيم فرزندان ما به خاطر تار مويی يا لباسی يا مهمانی کوچکی يا... توبيخ و مجازات نشوند، اگر می‌خواهيم دارای حقوق برابر و انسانی شهروندی باشيم، راهی جز آن نيست که از پوسته‌ی مقاومت فردی خود بيرون بياييم و به فکر سازمان دادن اعتراض به صورت دسته‌جمعی باشيم. زنان هموطن! در شرايطی که زنان را هرچه بيشتر از عرصه عمومی حذف می‌کنند، هر چقدر هم دور خود ديوار بکشيم، سرآخر همه در نتايج زيانبار دشواری‌هايی که توسط قوانين موجود (و نيز با قانون گذاری‌های جديد) در حال اجراست، شريک خواهيم بود. از اين روست که در اين راه دشوار و طولانی، با هزاران اميد و آرزو، دست ياری به سوی همه زنان کشور دراز می‌کنيم و می‌گوييم: «همراه شو عزيز، اين درد مشترک هرگز جدا جدا، درمان نمی‌شود».

چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۷

اسامی امضا کنندگان

آتوسا جعفری/ آذر جزايری/ آذر جوان/ آذر حضرت/ آذر معصوم خانی/ آرارات راطوسيان/ آرزو آذيتا/ آرزو امينی/ آرزو حسينی/ آرسن نظاريان/ آرش آروين/ آرش پارچه طلب کوه پايگان/ آرش حافظی/ آرش صادقی/ آرش عاشوری نيا/ آرش نصيری اقبالی/ آرمين قهقائی/ آزاد روراست/ آزاد مراديان/ آزاده اميری/ آزاده ايرانی/ آزاده حسينی/ آزاده خسروشاهی/ آزاده رحيمی/ آزاده فرامرزيها/ آزاده قانع آزاد/ آزيتا ايزدی/ آزيتا بکائی/ آزيتا رضوان/ آزيتا شرف جهان/ آسمان مقدم/ آسو صالح/ آسيه امينی/ آمنه شيرافکن/ آنا محمدی/ آناهيتا ابراهيمی/ آناهيد رمضی/ آندرانيک آندراسيان/آيدا سعادت/ آيدا کنعانی/ آيدين شمس/ آيناز قيچلو/ آينده آزاد/

ابراهيم جهانگيری/ ابراهيم عبدالله زاده/ ابراهيم مددی/ ابوتراب ابوترابی/ احترام شادفر/ احسان دهکردی/ احسان راد/ احمد بروغنی/ احمد تقوائی/ احمد رناسی/ احمد مدادی/ احمد منتظری/ احمد نجاتی/ احمدآل شيخ/ اختر شير محمدی/ اختر قاسمی/ ارژنگ نجاريان/ ارسلان ريحان زاده/ ارشيا نوری/ اسد مذنبی/ اسدالله علی محمدی/ اسماء رضايی/ اسماعيل شبان/ اسماعيل مولودی/ اسماعيل ناطقی/ اشکان آرشيان/ اشکان منفرد/ اصغر نصرتی/ اعظم ابطهی/ افروز بحری/ افروز مغزی/ افسانه آتش افروز/ افسانه وفائی/ افشين احياء/ اقدس چرونده/ اکبر حمالی/ اکبر خسرو شاهی/ اکبر زرگر/ اکبر عطری/ اکبر مهدی/ اکرم حميديان/ اکرم خير خواه/ البرز احمديان/ الما قوانلو/ الميرا علی حسينی/ الناز انصاری/ الناز بابايی/ الناز محمدی/ الناز محمدی/ الهام آيتی/ الهام بنايی/ الهام رعايی/ الهام فرجی/ الهام قيتانچی/ الهام محسنی/ الهام ملک پور/ الهه امانی/ الهه کولايی/ الهه محمدی/ امجد امجدی/ اميد ايران مهر/ اميد بيگ زاده/ اميد کوهی/ اميد معماريان/ اميد منتظری/ اميدرضا کمانی/ امير احسانی/ امير اميرقلی/ امير باباخانی/ امير حسام صلواتی/ امير حسين گنج بخش/ امير خالقی/ مليکا امينه/ امير راعی‌فرد/ امير رشيدی/ امير فرشاد ابراهيمی/ امير نورمندی/ امير يعقوبعلی/ اميرخسرو دليرثانی/ اميررضا اميربختيار/ امير ملکی/ اميرهمايون مکتبی/ اميل ايمانی/ اميلی امرايی/ امين احياء/ انور ميرستاری/ انوش محمدی/ اوکتای داراب زند/ اهورا ديلگونی/ ايثار ميرزاپور/ ايران ايزدی/ ايراندخت فاميلی/ ايرج اديب زاده/ ايرج جواهری/ ايرج يوسفی/ ايليا ماهان/ ايمان پاکنهاد/ ايمان ممبينی/

بابک ابراهيمی/ بابک احمدی/ بابک حيدری/ بابک خرم/ بابک مهديپور دستجردی/ باران محمدی/ باربد گلشيری/ بتول جودکی/ برديا حيدری/ برديا رستمی/ برديا فراهانی/ بلال مرادويسی/ بنفشه حجازی/ بنفشه رازقی/ بنفشه رنجی/ بهار آزادی/ بهار بهساز/ بهار خسور/ بهار روزبه/ بهار قلی پور/ بهار مرادی/ بهار نا صر آبادی/ بهار نارنج/ بهاره اميری/ بهاره بوربورمرادی/ بهاره سعادتی/ بهاره شيخ حسنی/ بهاره ميرزا حسين/ بهاره هدايت/بهجت حسينی/ بهداد بردبار/ بهداد رحمانی/ بهرام اسدی چور/ بهرام ايزدی/ بهرام چهاردهی/ بهرام عباسی/ بهرنگ اميرفضلی/ بهروز برهمن/ بهزاد مظفری/ بهزاد مهرانی/ بهمن احمدی امويی/ بهمن امينی/ بهمن بهمنفر/ بهمن کياماری/ بهناز شکاريار/ بهناز فرمانبر/ بهنام دارايی‌زاده/ بيان محمودی/ بيتا سعادت/ بيتا طاهباز/ بيژن پيرزاده/ بينا داراب زند/

پارسا کاوه/ پارسا کرمانجيان/ پارميس سعدی/ پدرام يوسفی/ پرتو نوری علا/ پرستو اله ياری/ پرستو انتصاری/ پروانه پرهيزکاری/ پروانه وحيدمنش/ پرويز داورپناه/ پرويز قليچ خانی/ پرويز مير مکری/ پروين اردلان/ پويا دانشور/ پروين ذبيحی/ پروين ضرابی/ پروين فرازی/ پروين قائم مقامی/ پروين محمدی/ پرهام بختياری/ پريا نعمتی/ پريسا اکبرزاده/ پريسا روشنفکر/ پريسا شکورزاده/ پريسا شيبانی/ پريسا کاکائی/ پريسا هاشمی/ پريوش نوروز/ پژمان خرسند/ پژمان رحيمی/ پژمان موسوی/ پژهان مختاری/ پگاه حمزه ای/ پگاه سجادی/ پوپک رحيمی/ پوران کريمی/ پونه رحيمی/ پويا امجدی/ پويا سوداوری/ پويا قلی پور/ پويا ماهان/ پويا نعمت الهی/ پويان فخرايی/ پيام ابوطالبی/ پيمان ملاذ/ تارا دوست حقيقی/ تارا سپهری فر/ تارا عظيما/ تارا نجد احمدی/ ترانه بنی يعقوب/ ترانه يلدا/ تورج پارسی/ تونيا کبودوند/

ثريا آزادفر/ ثريا بيات/ ثريا پشنگی/ ثريا حاتم/ ثريا عزيزپناه/ ثريا فلاح/ ثريا قادری/ ثريا يعقوبی/

جادی ميرميرانی /جاسم عندليب/ جعفر پناهی/ جعفر حسين زاده/ جلال سجادی/ جلوه جواهری/ جليل آزاديخواه/ جليل درويش/ جليله شهنازی/ جمشيد آيين دار/ جمشيد اسدی/ جواد جمالی/ جواد لگزيان/ جواد مقدم/ جواد موسوی خوزستانی/ جوانه جواهری/ جهان عصمتی/

چشمه ياسری/ چيمن جوانرودی/

سياوش کريمی زاده حامد عليرضايی/ حامد يوسفی/ حبيب حاج حيدری/ حديث السادات وکيليان/ حديث جاودانی/ حسن بهگر/ حسن درويش پور/ حسن رحيمی بيات/ حسن رضايی/ حسن زارع زاده اردشير/ حسن شريعت مداری/ حسن عربزاده حجازی/ حسن ماسالی/ حسن ماهان/ حسن نادری/ حسين احمدی نيا/ حسين باستانی/ حسين باقر زاده/ حسين حاجيان/ حسين خسروی مقدم/ حسين رجايی/ حسين رزاقی/ حسين رونقی مالکی/ حسين سليميان/ حسين علوی/ حسين فاضلی/ حسين لاجوردی/ حسين منتظرحقيقی/ حسين ميرمبينی/ حشمت کازرانی/ حميد حميدی/ حميد دباشی/ حميد دماوندی/ حميد رستمی/ حميدرضا امينی/ حميدرضا عسگری‌نژاد/ حميده آقاجانی/ حميده معتمدی/ حميده نظامی/ حميرا نورانی/ حنيف يزدانی/ حوری اعتصام/ حوری خسروشاهی/

خالد رستگاری/ خالد محمدزاده/ خديجه آل طاها/ خديجه مقدم/خسرو باقر پور/ خسرو چاوشی/ خورشيد عابدين/

داريوش آشوری/ داريوش قلی زاده/ داريوش مرادی/ داريوش نودهی/ داوود رضوی/ داوود نوائيان/ دلارام علی/ دريا ستايش/ دنا رضوی/

رئوف طاهری/ راحله حسينی/ راحله شادبخش/ راحله عسگری زاده/ راحله کشتگر/ راحله مهديزاده/ راشل آراميان/ راضيه ذوالفقاری/ رامش کيانی/ رامين پرهام/ رامين موتاب/ رامين نجارباشی/ ربابه ميرشکاری/ رحمان دادگستر/ رحمان عزيز/ رحمت اکبريان/ رحيم رفعتی/ رحيم قابل نژاد/ رخشان خانی/ رزا اژيری/ رزا حسامی/ رزگار بانه/ رزی عرفانی/ رزيتا بهرامی/ رزيتا شرف جهان/ رشدان پيرو/ رشيد اسماعيلی/ رضا آل طاها/ رضا اکرمی/ رضا اکوانيان/ رضا باقری/ رضا بحری/ رضا چرندابی/ رضا رحيم پور/ رضا زراعتی/ رضا سلطانوند/ رضا سليمانی/ رضا سياووشی/ رضا سيدی پور/ رضا شنطيا/ رضا عباسی/ رضا عباسيان/ رضا عزيزی/ رضا فانی يزدی/ رضا قاضی نوری/ رضا قاضی نوری/ رضا کريمی دره شوری/ رضا گوهرزاد/ رضوان مقدم/ رضوانه حقيری/ رضوانه فلاحتی/ روجا بندری/ روجا لطفی نژاد/ روح الله رخشا/ روح الله رستا/ روح الله علی حسينی/ روح اله آقاصالح/ روحی افشار/ روحی شفيعی/ روزبه درنشان/ روزبه غفاری/ روزبه کريمی/ روزبهان اميری/ روژان کرماشانی/ روفيا رمضانعلی/ روفيا قادری/ روناک بصيرت/ رويا آراسته/ رويا پاکزاد/ رويا درشتی/ رويا رهبر/ رويا صحرايی/ رويا طلوعی/ رويا کاشفی/ رها آزاد/ رها نيکو/ ری را عباسی/ ريتا عظمتی/ ريحانه حقيقی/

زارا امجديان/ زارا فولادی/ زانيار احمدی/ زری شيرازی/ زری طبائی/ زرين مرتضائيان/ زکيه خسروشاهی/ زلال يوسفی/ زويا اوصيا/ زهرا امينی/ زهرا بايزيدی/ زهرا بيات/ زهرا بيگدلی/ زهرا جلالی/ زهرا ذولفعلی زاده/ زهرا صادقی/ زهرا عراقی/ زهرا مجلسی/ زهرا مداح/ زهره ارزنی/ زهره اسدپور/ زهره اسدی/ زهره امين/ زهره امينی/ زهره تنکابنی/ زيبا بيات/ زيبا ميرحسينی/ زينب بايزيدی/ زينب پيغمبرزاده/ زينب نعمت زاده/

ژاله بهروزی/ ژاله سالاری/ ژانت آفاری/ ژيلا بشيری/ ژيلا بنی يعقوب/ ژينا مدرس گرجی/

ساچلی افلاکی/ سارا بيگ محمدی/ سارا حلمزاده/ سارا شکوهی/ سارا ظاهری/ سارا لقمانی/ سارا محمدی/ سارا موسوی/ سارا موسوی خوئينی ها/ سارا نصرتی/ سارو خليقی/ سالومه بهداد/ سام قندچی/ سامان دادمان/ سامان رسول پور/ سامان شاه محمدی/ ساناز جودکی/ ساناز رحيمی/ ساناز محسن پور/ سپيده آل طاها/ سپيده پورآقايی/ سپيده سلامی/ سپيده شيرعلی علی زاده/ ستار امينی/ ستار لقايی/ سجاد نيکنام/ سحر تحويلی/ سحر رضازاده/ سحر رضازاده/ سحر روان/ سحر سعيد/ سحر صنيعی/ سحر عجمی/ سحر قنواتی/ سحر مستشار/ سحر مفاخری/ سراج الدين ميردامادی/ سرور محمدی/ سعيد پورحيدر/ سعيد پيوندی/ سعيد ترابيان/ سعيد رضوانی/ سعيد صحرايی/ سعيد قاسمی نژاد/ سعيد کلانکی/ سعيد نعيمی/ سعيده اسدی پور/ سعيده اسلامی/ سعيده غلامی/ سعيده محمدی/ سکينه عابدينی/ سلمان پناهی/ سلمان شاملو/ سليمان محمدی/ سمانه آقاجانی/ سمانه حسينی صيديقی/ سمانه دادور/ سمانه عابدينی/ سمانه گلاب/ سمانه موسوی/ سمانه مهدوی/ سميرا آل عباس/ سميرا کلهر/ سميرا محترم/ سميرا نقشبندی/ سميه بهجتی/ سميه جواهری/ سميه رضوی/ سميه فريد/ سميه ميرزای/ سودابه خجسته پور/ سودابه فرخ نيا/ سودابه کاظمی/ سوسن بامدادی/ سوسن شعبانی/ سوسن طهماسبی/ سولماز احمری/ سولماز اسدی/ سولماز مقدم/ سونيا طيبی/ سونيا غفاری/ سهراب بهداد/ سهراب مهدوی/ سهيل فيروزآبادی/ سهيلا اکبری/ سهيلا پيرانی/ سهيلا ستاری/ سهيلا شغفی/ سهيلا وحدتی/ سيامک ستوده/ سيامک فريد/ سيامک طاهری/ سياوش خدايی/ سياوش سعادتيان/ سياوش عبقری/ سياوش کيانی/ سياووش جليلی/ سيدافشين اميرشاهی/ سيروس برهمن/ سيروس بکتاش/ سيما طنابی/ سيمين امينی/ سيمين دها/ سيمين وخشوپور/

شادی جنتی/ شادی صالحی/ شادی محبی/ شاهد روان/ شاهو رحيم/ شاهين رحيمی/ شايا شهوق/ شايسته ضعيف السادات/ شبنم احمدی/ شعله شاهرخی/ شفق احمدی/ شقايق درخشان/ شقايق درنشان/ شکوفه منتظری/ شکوه ميرزادگی/ شلير مامندی/ شوبو روراست/ شهاب الدين شيخی/ شهاب ميرزايی/ شهاب فيضی/ شهرام رفيع زاده/ شهرام سليمانی/ شهرام قنبری/ شهرزاد باقری/ شهرزاد داوودی/ شهرزاد سادات آل داود/ شهرزاد لاری/ شهرزاد هاديان/ شهرزاد يزدانپور/ شهره سلطانی/ شهره موحدی/ شهلا اعزازی/ شهلا انتصاری/ شهلا انصاری/ شهلا بهاردوست/ شهلا عبقری/ شهلا عظيمی/ شهلا فرجاد/ شهلا فروزانفر/ شهلا لاهيجی/ شهلا ممبينی/ شهناز غلامی/ شهين دوستدار/ شهين رازقی/ شهين غلامی/ شهين محمدی/ شيرکو جيهانی/ شيرين احمدی/ شيرين اردلان/ شيرين عبادی/ شيرين کريمی/ شيرين موسوی/ شيرين مومنی/ شيرين ناجی آذر/ شيما فرزادمنش/ شيما مصيبی/ شيوا پيرايش/ شيوا نظرآهاری/ شيوا نوجو/

صابر صادقی/ صادق جهانی/ صدرالدين زاهد/ صدف عدل گستر/ صديقه افشار مقدم/ صديقه دبستانی/ صديقه علی پور/ صديقه فخر آبادی/ صديقه کشاورز/ صديقه مصائبی/ صديقه مقدم/ صفورا نوربخش/ صمد پورموسوی/ صنم دولتشاهی/ صنم محجوب/

طاهر اکوانيان/ طاهره خرم/ طاهره خسروشاهی/ طاهره سعادتی/ طلعت تقی نيا/ طيبه رحيمی/

عادله رضايی/ عاطفه شمس الدين/ عاليه مطلب‌زاده/ عباس حکيم زاده/ عباس شيرازی/ عباس عاقلی زاده/ عبدالرضا احمدی/ عبدالله مومنی/ عذرا صمدی/ عرفان رعايی/ عزت همتيان/ عزيز دارا/ عزيز مولودی/ عزيزالله ملکی/ عزيزه اسدی/ عسل اخوان/ عسل افشاری/ عسل پيرزاده/ عصمت رضوی/ عطيه بيات/ عطيه طاهری/ عطيه وحيدمنش/ عفت ماهباز/ عفت محمدپور/ علی آينه/ علی افشاری/ علی اکبر آزاد/ علی اکبر امينی/ علی امامی/ علی اميررياحی/ علی اوحدی/ علی باريکانی/ علی بکائی/ علی بهبهانی/ علی بهرامی/ علی پيش گاه/ علی تورنگ/ علی راجی/ علی رضا موسوی/ علی رضاجباری/ علی روزبهانی/ علی صادقی/ علی صمد/ علی طايفی/ علی عبدی/ علی قائدی/ علی کشگر/ علی کلائی/ علی محجوبی/ علی مليحی/ علی نقوی/ علی نيکونسبتی/ علی نيکويی/ علی واعظی پور/ علی وفقی/ عليرضا موسوی/ علی هنری/ عليرضا رنجبر/ عليرضا فخر/ عليرضا قراباغی/ عليرضا کرمانی/ عليرضا گشايشی/ عيسی سحرخيز/ عيسی عادلی/

غزال شولی زاده/ غزال کيهان فر/ غزاله عسگری زاده/ غزل رستم زاده/ غزل يوسفی/ غفور محمدی/

فائز ه مولوی/ فائزه ضيايی/ فهيمه ضيايی/ فاتح مردوخ/ فاخته زمانی/ فاطمه اکبر زاده/ فاطمه امينی/ فاطمه بوستانی/ فاطمه حسامی/ فاطمه حسينی/ فاطمه خانی/ فاطمه خوشرو/ فاطمه دهدشتی نيا/ فاطمه سحر خيز/ فاطمه سعيدی/ فاطمه شاه نظری/ فاطمه شهبازی/ فاطمه شيرازی/ فاطمه مسجدی/ فاطمه مقدم/ فايزه خسروی مقدم/ فايزه مدرس گرجی/ فتانه صادقی/ فتانه عباسی/ فتانه فراهانی/ فتحيه زرکش يزدی/ فخری ذرشگه/ فخری شادفر/ فخری ناجی/ فخری نامی/ فراز يکيتا/ فراصت ناصر آبادی/ فرانک فريد/ فرح طاهری/ فرخنده جبارزادگان/ فرخنده مدرس/ فرد صابری/ فرديس فتحی/ فرزاد جاسمی/ فرزاد رستمی/ فرزانه ايل بيگی/ فرزانه تکلو/ فرزانه جلالی/ فرزانه ربارم/ فرزانه شادفر/ فرزانه طاهری/ فرزانه عظيمی/ فرزانه علاقمند/ فرزانه فداکار/ فرزانه موثق نژاد/ فرزين سعادتی/ فرزين کرمانی/ فرشاد قره داغی/ فرشته شيرازی/ فرشته گل پرور/ فرناز زکی زاده شبستری/ فرناز سيفی/ فرنوش تهرانی/ فرود سياوش پور/ فروز سهرابی/ فروغ سميع نيا/ فروغ قره داغی/ فرهنگ تاولی/ فرهنگ سلامی/ فريبا داودی مهاجر/ فريبا پژوه/ فريبا جعفری/ فريبا قربانی/ فريبا محمدی/ فريد چاووشی/ فريدون گيلانی/ فريده اميدنيا/ فريده پورعبدالله/ فريده جلالی/ فريده خسروشاهی/ فريده رستمی/ فريده عباسی/ فريده غائب/ فريده مقدم/ فريده ميرزايی/ فريده يزدی/ فرين حسين روحانيان/ فرينوش سعادتی/ فواد پاشايی/ فواد مجيدی/ فهيد سلطانی/ فهيمه چابک/ فهيمه فرسايی/ فيروز فيروزه ای/ فيروزه رمضانزاده/

قاسم دهقان/ قدسی وزيری/ قهار زاوش/

کاترين آصف/ کارن جواهری/ کاظم علمداری/ کاظم متولی/ کامران بختياری/ کاميار برزگر/ کاوه آهنگری/ کاوه ماهان/ کاوه مظفری/ کبری شيرازی/ کبری مهديخانی/ کريم پورحمزاوی/ کژال شيخ محمدی/ کمال ميرميرانی/ کورش جنتی/ کوهيار گودرزی/ کيانا حسينی/ کيانوش سنجری/ کاميل همتی/ کاوه قاسمی کرمانشاهی/ کبری کريمی/ کژان نا صر آبادی/ کلثوم آزاد/ کيوان صميمی/ کيوان مهجور/

گلاله امينی/ گلبرگ باشی/ گلمراد مرادی/ گلناز به گو/ گوهر بيات/ گوهر شميرانی/ گيتی سلامی/ گيتی وقاری/ گيلان نصيری/

لاله جوانشير/ لاله حسن پور/ لاله شير محمدی/ لقا دهدشتی/ لوا زند/ لهراسب زينالی/ ليلا اصلان/ ليلا انصاری/ ليلا جديدی/ ليلا حسن پور/ ليلا خسروی/ ليلا سعيد سليم/ ليلا شيخ علی پور/ ليلا صحت/ ليلا کاشی/ ليلی مظاهری/

ماری لاديه فولادی/ ماريا رشيدی/ مازيار سميعی/ ماشاءالله افسر/ ماشاالله عباس زاده/ ماکان افشار/ مانی فراهانی/ مانی ممبينی/ ماهمنير رحيمی/ مجتبی بيات/ مجتبی رزمی/ مجتبی سميع نژاد/ مجتبی نجفی/ مجيد اخوان/ مجيد اسدی/ مجيد امينی/ مجيد بهشتی/ مجيد تولايی/ مجيد ملکی/ محبوبه حسين زاده/ محبوبه خوارزمی/ محبوبه شادزی/ محبوبه شايگان/ محبوبه کرمی/ محبوبه کريم پور/ محترم مهرجو نوا/ محسن اسدالهی/ محسن رسولی/ محسن سازگارا/ محسن شکری/ محسن شمشيری/ محسن عامری/ محسن عيسی پور/ محسن فولادی/ محسن نجاد/ محمد آشور/ محمد اعظمی/ محمد ايزدی/ محمد برزنجه/ محمد بهزادی/ محمد بهشتی/ محمد جواد اکبرين/ محمد حسيبی/ محمد رستمی/ محمد صادق اسفندياری/ محمد قائم مقامی/ محمد قره باغی/ محمد کابلی موسوی/ محمد ملوان/ محمد ميرزاخانی/ محمد ميلانی/ محمدرضا باطنی/ محمدرضا کاظمی/ محمدرضا نيکفر/ محمدرضا يادک/ احمدرضا يزدان‌پناه/ محمود آرام/ محمود ستوده/ محمود کمالی/ محمود کوير/ محمود نکوروح/ مختار زارعی/ مرتضی سمياری/ مرتضی محيط/ مرجان رحمتی/ مرجان نمازی/ مرسده تهرانی/ مرضيه بخشی زاده/ مرضيه گلرو/ مرمر اسماعيلی/ مريم افشار/ مريم افشاری/ مريم انصاری/ مريم بهرمن/ مريم پاکدامن/ مريم حسين خواه/ مريم حکيمی/ مريم خراسانی/ مريم رحمانی/ مريم رضايی/ مريم زارعی/ مريم زاهدی/ مريم زندی/ مريم زيادلو/ مريم سليمی/ مريم صالحی زاده/ مريم ضياء/ مريم عظيمی/ مريم فولادوند/ مريم کريمی/ مريم کاشی/ مريم کسايی/مريم مالک/ مريم مجد/ مريم محمودی/ مريم ملک زاده/ مريم موسوی نيا/ مريم ميرزا/ مريم نجفی/ مريم ياسمين/ مريم يوسفی/ مزدک بامدادان/ مژگان تقی نيا/ مژگان ثروتی/ مژگان جعفريان/ مژگان مسلمی/ مسعود آل طاها/ مسعود اميدی/ مسعود بُربُر/ مسعود بهنود/ مسعود رجبی/ مسعود شب افروز/ مسعود شريفی/ مسعود فتحی/ مصطفی تنها/ مصطفی رضيئی/ مصطفی فرخی/ معصومه تقی پور/ معصومه ذاکر زاده / معصومه صدوقی/ معصومه ضياء/ معصومه قلی‌زاده/ معصومه لقمانی/ معصومه نوروزی/ مقصود رنجبر/ ملوک عزيززاده/ مليحه تيره گل/ مليحه رزاقی/ منصور بيات زاده/ منصور حیأت غيبی/ منصور عرفان/ منصوره برادران خسروشاهی/ منصوره شجاعی/ منصوره غلام نژاد/ منظر ويسی/ منوچهر پايدار/ منوچهر رادين/ منوچهر فاضل/ منوچهر فريد/ منوچهر مقصودنيا/ منير مظاهری/ منير مظلومی/ منير نصيری/ منيره برادران/ منيره کاظمی/ منيژه مقدم/ مونا علی خان/ مونا عليخواه/ مونيکا برگستروم/ مه لقا جدی/ مه لقا کاشفی/ مهتاب محمدی/ مهتاب مقيمی/ مهدی احمدی/ مهدی بيات/ مهدی پروانه زاده/ مهدی حويزی/ مهدی خانبابا تهرانی/ مهدی خانبابا تهرانی وفائی زاده/ مهدی عربشاهی/ مهدی غفاری/ مهدی فخرزاده/ مهدی قلی زاده اقدم/ مهدی محسنی/ مهدی يوسفی/ مهديه شيرج/ مهديه گلرو/ مهران براتی/ مهراوه خوارزمی/ مهرداد حمزه/ مهرداد درويش پور/ مهرداد دولتخواه/ مهرداد سيد عسگری/ مهرداد لوائی/ مهرداد مشايخی/ مهرک مهرور/ مهرنوش اعتمادی/ مهرنوش بهنودی/ مهرنوش زنوزی/ مهرو ملالی/ مهری اعظم/ مهری جدی/ مهری جعفريان/ مهری رنجبر/ مهری کريمی/ مهری مشرفی/ مهری معمارحسينی/ مهسا جزينی/ مهسا شوراب/ مهسا طاهران/ مهسان بهنود/ مهشيد پگاهی/ مهشيد راستی/ مهناز افلاکی/ مهناز رضائی/ مهناز شمس/ مهناز صفا/ مهناز محمدزاده/ مهوش صولت/ مهين امامی/ مهين جعفری/ مهين جودکی/ مهين رضوی/ مهين سلطانی/ مهين سوماتی زاده/ مهين علی‌بابايی/ مهين قاسمی/ ميترا آزادفر/ ميترا بيگدلی/ ميترا روشن/ ميثاق افشار/ ميثم تقی خين/ ميثم قاسمی/ ميرحميد سالک/ ميرعلی حسينی/ ميلاد فدايی اصل/ ميلاد مکری/ ميلاد موسوی/ ميمنت گلشنی/ مينا اصلاحی/ مينا اصلاحی/ مينا بختيانژاد/ مينا دادمان/ مينا راد/ مينا ربيعی/ مينا کشاورز/ مينا مانی/ مينو شفيعی/ مينو کيامان/ مينو مانی/

نادر حاجی محسن/ نادی مقيمی/ نارين محمدی/ نازلی فرخی/ نازلی موسوی/ نازنين بردبار/ نازنين سماواتی/ نازنين محمدنژاد/ نازی عظيما/ نازيلا تنکابنی/ ناسک رسايی/ ناصر اشجاری/ ناصر شير محمدی/ ناصر مستشار/ ناصر منظوری/ ناهيد افتخاری/ ناهيد بهمنی/ ناهيد توسلی/ ناهيد جباری/ ناهيد جعفری/ نرگس طيبات/ ناهيد رمضی/ ناهيد صادقی/ ناهيد عليطالب/ ناهيد فرحی/ ناهيد کشاورز/ ناهيد ميرحاج/ ناهيد نصرت/ ناهيد وقاری/ نجمه آجربنديان/ نجمه خاکباز/ نجمه زارع/ ندا آذرخش/ ندا حبيب الله/ ندا گرجی/ نرگس جودکی/ نرگس عظيمی/ نرگس محمدی/ نرمين زمانی/ نريمان رحيمی/ محبوبه محبی/ نسترن سامی/ نسترن سفری/ نسترن منوچهريان/ نسترين فيروزه ای/ نسرين اردلان/ نسرين ارشادی/ نسرين الماسی/ نسرين بصيری/ نسرين روراست/ نسرين ساسانپور/ نسرين ستوده/ نسرين سليمی/ نسرين صمدی/ نسرين فرهومند/ نسرين وزيری/ نسيم اخگری/ نسيم بنی‌کمالی/ نسيم تنها/ نسيم خسروی مقدم/ نسيم سرابندی/ نشميل احمدپور/ نغمه رضائی/ نفيسه آزاد/ نگار چگنی/ نگار سماک نژاد/ نگار نهاوندی/ نگين احتسابيان/ نگين شيخ الاسلامی وطنی/ نگين فيروزه ای/ نوشابه اميری/ نوشين احمدی خراسانی/ نوشين جعفری/ نوشين خاکی/ نوشين سليمانی/ نوشين کشاورزنيا/ نويد محبی/ نيره توحيدی/ نيره دادمان/ نيکی ايرانی/ نيلوفر انسان/ نيلوفر بان/ نيلوفر بيضايی/ نيلوفر سلطانی/ نيلوفر کشميری/ نيلوفر گلکار/ نيلوفر مهديان/ نيلوفر يعقوب پور/ نيما علوی/ نيما قاسمی/ نيما ناصرآبادی/ نينا مرتضوی/ نينا وباب/ نيوشا درخشان/

واحيد قاراباغلی/ وجيهه مقدم/ وحيد بهرامی/ وحيده احمديان/ ويدا اميرمکری/ ويدا بيگلری/ ويدا حاجبی/ ويدا خسروی/ ويدا فرهودی/ ويدا قنبرپور/ ويدا محمدخانی/ ويکتوريا آزاد/

هاجر کبيری/ هاجر محقی/ هادی خسروی مقدم/ هادی يوسفی/ هاله آگنج/ هاله داوودی/ هاله ميرميری/ هانيه سليمی/ هايده درآگاهی/ هايده قهرمانی/ هايده مغيثی/ هدا امينيان/ هدا بيت مشعل/ هدايت سپهی/ هژار مامندی/ هژير پلاسچی/ هستی خزروی/ هما خداوردی/ هما کاويانی/ همايون مهمنش/ هنگامه حياتی/ هنگامه مظلومی/ هوشنگ بيات/ هوشنگ ناصری/ هومن افسری/ هيرو زبيری/ هيوا اميری/

يادی فرنوش/ ياسمن تورنگ/ ياسمن دادور/ ياسمن قريشی/ ياسمن محمودی/ ياسمين داداشی/ ياسمين منوچهری/ ياشار سالک/ ياشار شمس/ ياور خسروشاهی/ يوريک کريم مسيحی/ يوسف علاقمند