ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

قسامه؛ طلب پنچاه شاهد برای اثبات قتل در جنوب تهران

خبرگزاری هرانا
خبرگزاری هرانا
۱ اسفند ۱۳۹۶
مقاله از تارنما

تعیین تکلیف متهم پرونده مرگ مشکوک زنی در جنوب تهران، به اجرای مراسم قسامه -سوگند -موکول شد. بر اساس این تصمیم اگر اولیای‌دم نتوانند ۵٠ نفر از اقوام نسبی خود را به دادگاه معرفی کنند که حاضر باشند قسم یاد کنند متهم عامل قتل است، آن وقت متهم باید ۵٠ بار قسم بخورد که مرتکب قتل نشده‌ است و در این صورت تبرئه می‌شود. اما اگر ۵٠ فامیل نسبی مقتول قسم بخورند این مرد قاتل است، مرد جوان به اعدام محکوم می‌شود. قسامه یکی از ضعیف ترین راههای اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث (عبارت از ظن قاضی به راستگویی مدعی است) قابل اجرا است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، دو سال قبل پرونده قتل زن جوانی در جنوب تهران، در دستور کارمأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

در بررسی‌های مقدماتی مشخص شد مقتول از مدتی قبل با مرد متأهلی به نام «سیامک» در ارتباط بوده است.

به همین خاطر این مرد به‌عنوان تنها مظنون پرونده دستگیر شد.

با وجودی که اولیای دم بر گناهکار بودن وی تأکید داشتند اما در تحقیقات صورت گرفته، مدرکی علیه او پیدا نشد.

به این ترتیب صبح دیروز قضات شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی قربانزاده و با حضور قاضی غفاری – مستشار دادگاه – پس از بررسی پرونده، از اولیای دم خواستند برای تأیید ادعای خود درباره متهم در جلسه بعدی ۵۰ شاهد با خود بیاورند تا در مراسم قسامه به گناه این مرد شهادت دهند.

بر اساس این تصمیم اگر اولیای‌دم نتوانند ۵٠ نفر از اقوام نسبی خود را به دادگاه معرفی کنند که حاضر باشند قسم یاد کنند متهم عامل قتل است، آن وقت متهم باید ۵٠ بار قسم بخورد که مرتکب قتل نشده‌ است و در این صورت تبرئه می‌شود. اما اگر ۵٠ فامیل نسبی مقتول قسم بخورند این مرد قاتل است، مرد جوان به اعدام محکوم می‌شود.

قسامه یکی از ضعیف ترین راههای اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث (عبارت از ظن قاضی به راستگویی مدعی است) قابل اجرا است و آن به صورت ادای سوگند توسط “پنجاه” نفر از بستگان در قتل عمدی و “بیست و پنج” نفر در قتل شبه عمدی است.

(لینک منبع اصلی)