بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

تأیید مخفیانه حکم اعدام احمدرضا جلالی نمایانگر به ریشخند گرفتن حق حیات است

عفو بین الملل
۲۱ آذر ۱۳۹۶
اطلاعیه مطبوعاتی

پس از تأیید حکم اعدام احمدرضا جلالی، دانشمند ایرانی مقیم سوئد،‌ عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر این اقدام مقامات قضایی را محکوم کرد و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این زندانی سیاسی شد.  آقای جلالی در پی محاکمه‌ای ناعادلانه به اتهام فساد در ارض محکوم به اعدام شده است. او بدون دسترسی به وکیل و در حبس انفرادی، زیر فشار شکنجه وادار به اعترافاتی علیه خود بود. نگاه کنید به متن کامل این بیاینه به زبان انگلیسی.