بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

ملاحظات نهایی کمیته حقوق افراد دارای معلولیت در باره جمهوری اسلامی ‌ایران، آوریل ۲۰۱۷

کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد / ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
گزارش

این گزارش را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید