بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دموکراسی خواهی دوران انقلاب اسلامی

به اصول دفاع از حق و آزادی قاطعانه وفاداریم

کانون وکلای دادگستری
روزنامه آیندگان
۸ اسفند ۱۳۵۷
اطلاعیه

آیندگان ، ۸ اسفند ۱۳۵۷

کانون وکلا دیروز در بیانیه ای بمناسبت روز استقلال کانون وکلا وفاداری خود را به اصول دفاع از حق و آزادی و استقرار حاکمیت مطلق ملت اعلام داشت. در بیانیه آمده است :

ایجاد قوه قضائیه مستقل و قوی بمثابه عامل مهم استقرار حاکمیت واقعی مردم از اوان انقلاب مشروطیت بدرستی یکی از اهداف پیشگامان انقلاب بود و این خواست با پذیرفتن و تصریح اصل تفکیک قوا و شمول اختیارات محاکم عدلیه در قالب قانون ریخته شد. دشمنان مردم و دشمنان حکومت واقعی و استقرار آزادی همواره تضعیف قوه قضائیه را بعنوان شرط اصلی پیروزی توطئه های ضد مردمی و ضد آزادی ارزیابی می کردند. هر یورش عوامل استعمار و ارتجاع به مردم و حقوق ملت ایران توام با یورشی به پیکره قوه قضائیه بود. استقرار سلسله غاصب پهلوی که محصول توطئه کودتای استعماری علیه جنبش آزادی بخش مردم ایران بود، یورش های مکرر به قوه قضائیه را به دنبال داشت. عوامل این رژیم آگاهانه هر روز شاخه از درخت تناور قوه قضائیه مستقل را بریدند و بنوعی این تجاوزات را با پیرایه های مصنوعی پوشاندند و به اصطلاح عدلیه دنیا پسند بوجود آوردند !

در این عدلیه دنیا پسند اصل استقلال قضات پایمال گشت و اصل حاکمیت و شمول اقتدارات محاکم عدلیه نقض شد. محاکم نظامی و محاکم اختصاصی با قضات گوش به فرمان و مطیع به عنوان ارگان های تثبیت کننده اقتدار غیر مشروع دیکتاتوری بکار گرفته شدند و صاحب اختیار جان و مال مردم شدند.

فقط پس از پیروزی نهضت ملت ایران به رهبری دکتر مصدق و استقرار دولت ملی آن رهبر بزرگ بود که قدم های اساسی در اعاده استقلال قوه قضائیه برداشته شد و اصل حاکمیت محاکم دادگستری، و شمول اقتدارات این محاکم احیاء گردید. ودر همین دوره بود که نقش وکیل در دستگاه قضائی مستقل به درستی ارزیابی گردید و لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تدوین و تصویب گردید هر چند دستگاه استبداد در طول بیست و پنج سال اخیر بصورت های گوناگون به حدود و حقوق کانون وکلا دست درازی کرد. جا دارد به مناسبت روز استقلال کانون ضمن بزرگداشت وادای احترام به روان رهبر عالیقدر جنبش ملی ایران دکتر محمد مصدق از وزیر دادگستری دولت قانونی او مرحوم عبدالعلی لطفی نیز با احترام یاد شود و از مجاهدت های او در بنیانگذاری مجدد قوه قضائیه مستقل و ایجاد کانون وکلاء مستقل قدردانی شود. همچنین جا دارد از کلیه همکارانی که در تدوین لایحه استقلال نقش داشتند به نیکی و با احترام یاد کرد. یادشان گرامی باد.

کانون وکلاء دادگستری بی مناسبت نمیداند که وفاداری خود را به اصول عالیه دفاع از حق و آزادی و استقرار حاکمیت مطلق ملت قاطعاً اعلام دارد و همچنین دفاع از احیای اقتدارات کامل محاکم عدلیه و قوه قضائیه مستقل و قوی را بار دیگر وجهه همت خود و عموم وکلا و علاقمندان به آزادی و عدالت قرار دهند.