بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

یک نویسنده دیگر که «ناپدید» شده بود، در شرایط مشکوکی کشته شد

دیده بان حقوق بشر
۱۷ آذر ۱۳۷۷
اطلاعیه مطبوعاتی