بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

فعالان و روشنفکران به علت شرکت در یک کنفرانس در ایران بازداشت شدند

دیده بان حقوق بشر
۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۹
اطلاعیه مطبوعاتی