بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

محکومیت های سنگین علیه اصلاح طلبان ایران

دیده بان حقوق بشر
۲۷ دی ۱۳۷۹
اطلاعیه مطبوعاتی