بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ممنوعِ، سانسور، آزار و دستگیر شده ها

دیده بان حقوق بشر
۱۳ مرداد ۱۳۸۹
اطلاعیه مطبوعاتی