ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

درخواست از مقامات ایران که خبرنگاری را به دلیل فعالیت سیاسی بازداشت شده است، آزاد کنند

عفو بین الملل
۱۳ اسفند ۱۳۸۸
گزارش