بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

مجموعه اسناد حقوق بشر

شامل اعلامیه ها، میثاق ها ، کنوانسیون ها و پروتکل هایی است که احقاق حقوق طبیعی انسان را در حوزه های سیاسی، قضایی ، اجتماعی، اقتصادی و خصوصی تنظیم و تضمین می کنند. این اسناد بخشی از میراث حقوقی مشترک بشریت است و حتی اگر از جایگاه و اهمیت حقوقی یکسانی برخوردار نباشند ازنظر اخلاقی و انسانی به یکسان لازم الاجرا هستند. آشنایی شهروندان ایرانی و غیر ایرانی با این حقوق بی تردید به پیشبرد و تحقق آن در ایران و نیز دردیگر نقاط جهان کمک خواهد نمود. شماری از این اسناد برای نخستین بار به زبان فارسی ترجمه شده و در اختیار عموم قرار گرفته است. دولت ایران در سال ۱۹۴۸ به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی مثبت داد و از آن زمان تا کنون " با اذعان به این که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته ازترس و فقر فقط در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود"، و طبق منشور ملل متحد خود را ملزم به حمایت از و ترویج احترام جهانی و مؤثر رعایت حقوق و آزادی های بشر نمود.

زیر مجموعه‌ها

مطالب این مجموعه: ۱۸
تازه‌ترین مطالب: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
مطالب این مجموعه: ۳۶
تازه‌ترین مطالب: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
مطالب این مجموعه: ۶
تازه‌ترین مطالب: ۳۱ تیر ۱۳۹۵
مطالب این مجموعه: ۴
تازه‌ترین مطالب: ۱۰ مهر ۱۳۹۸
مطالب این مجموعه: ۲
تازه‌ترین مطالب: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
مطالب این مجموعه: ۵
تازه‌ترین مطالب: ۲۴ دی ۱۳۹۹
مطالب این مجموعه: ۲
مطالب این مجموعه: ۱
مطالب این مجموعه: ۱