بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

کمال نظامی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۵ اسفند ۱۳۵۸
محل: قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: قتل و/يا قتل مسلمانان و /يا مبارزين

ملاحظات

خبر اعدام سرلشگر کمال نظامی توسط خبرنگار روزنامه اطلاعات در قم گزارش شد (٢٨ اسفند ١٣۵٨).

دستگیری و بازداشت

از شرایط دستگیری و بازداشت این متهم اطلاعی در دست نیست.

دادگاه

بر اساس گزارش، سرلشگر نظامی "در دادگاه بدوی محاکمه و به حبس طویل‌المدت محکوم شده بود. به دنبال این حکم خود و بستگان وی اصرار کردند تا پرونده در دادگاه اسلامی قم مورد تجدید نظر قرار گیرد." از جزئیات جلسه یا جلسات هیچکدام از دادگاه‌ها اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

خبرنگار اطلاعات از سرلشگر نظامی به عنوان "نخستین فرماندار نظامی شاه مخلوع" در قم نام برد و به‌طور سربسته به "جنایات" وی "در رابطه با کشتار مردم" اشاره کرد. اطلاع دقیق و روشنی ازشرح اتهامات متهم در دادگاه در دست نیست.

مدارک و شواهد

طبق گزارش، حکم دادگاه تجدید نظر بر "رسیدن مدارک جدیدی از جنایات سرلشگر کمال نظامی" استوار بود. ازماهیت این "مدارک" اطلاعی در دست نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

پس از بررسی مجدد پرونده، دادگاه تجدید نظر سرلشگر نظامی را به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام ساعت ١٨ و سی دقیقه اجرا شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید