بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

رسول ن

درباره

ملیت: ايران
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳۰ مهر ۱۳۸۲
محل: زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل

ملاحظات

خبر اعدام آقای رسول ن. در روزنامه خراسان به چاپ رسید (١ آبان ١٣٨٢). از گزارش چنین به نظر میرسد که متهم دیگری نیز که به قتل علی اصغر در تاریخی متفاوت (٢٣ دی ماه ١٣٨٠) محکوم بود، در کنار آقای ن. به دار آویخته شد.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان های بین المللی حقوق بشراشاره به گزارش هایی می کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم و همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می نمایند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

طبق گزارش روزنامه خراسان، آقای ن. به قتل فردی به نام علی اصغر "با ضربات چاقو" در تاریخ ١٥‌آذر ١٣٨٠ متهم بود.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم وجود ندارد.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

"با تأييد حکم قصاص صادره از سوي قاضي شعبه ١٦٠١ دادگاه جنايي سابق،" آقای ن. سحرگاه در محوطه زندان قصر به دار آويخته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید