بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

زهرا رجبی

درباره

ملیت: ايران
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱ اسفند ۱۳۷۴
محل: استانبول، ترکيه
نحوه کشته‌شدن: قتل با سلاح گرم
اتهامات: اتهام نامعلوم