بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۰۵۱ – ۲۰۱۰۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۰؛ سمنان، استان سمنان، ايران، زندان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۰؛ ورامين، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۰؛ ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، زندان مرکزی یاسوج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۹۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۹۰؛ ايلام، استان ايلام، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۹۰؛ ايلام، استان ايلام، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۰؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۰؛ سمنان، استان سمنان، ايران، زندان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۰؛ سمنان، استان سمنان، ايران، زندان سمنان
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۰؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۰؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۹۰؛ قم، استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۹۰؛ قم، استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۹۰؛ قم، استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۹۰؛ قم، استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳ بهمن ۱۳۹۰؛ شوش، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۰؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰؛ درود، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰؛ درود، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۰؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰؛ شيروان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، میدان فردوسی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، میدان فردوسی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۸ اسفند ۱۳۹۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ قم، استان مرکزی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.