بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۹۴۰۱ – ۱۹۴۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۰؛ استان تهران، ايران، ورامين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۰؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۰؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۰؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۰؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، زندان مرکزی یاسوج، ياسوج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۹۰؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۹۰؛ استان ايلام، ايران، زندان مرکزی، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۹۰؛ استان ايلام، ايران، زندان مرکزی، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۰؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۰؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۰؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۰؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۹۰؛ استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۹۰؛ استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۹۰؛ استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۹۰؛ استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی، قم
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳ بهمن ۱۳۹۰؛ استان خوزستان، ايران، شوش
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۰؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰؛ استان لرستان، ايران، درود
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰؛ استان لرستان، ايران، درود
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۰؛ استان مازندران، ايران، تنکابن
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، شيروان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، میدان فردوسی، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، میدان فردوسی، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۸ اسفند ۱۳۹۰؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان مرکزی، ايران، قم

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.