بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۱۰۱ – ۷۱۵۰ از ۲۶۳۲۲
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ فومن، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ کردکوی، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ بابل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ بندر انزلی، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اردیبهشت، ۱۳۶۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ فروردین، ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ فروردین ۱۳۶۱؛ زنجان، استان زنجان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.