بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

سازمان دیده بان حقوق بشر از خبرنگار و وبلاگ نویس ایرانی قدردانی کرد

دیده بان حقوق بشر
۴ آبان ۱۳۸۴
اطلاعیه مطبوعاتی