ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد نگرانی از شکنجه یا بدرفتاری/ حبس بدون ملاقات: دکتر مهدی زاکریان

سازمان عفو بین الملل
۸ آذر ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری