بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

صدها کارگر بازداشت شده را آزاد کنید

دیده بان حقوق بشر
۱۰ بهمن ۱۳۸۴
اطلاعیه مطبوعاتی

نیویورک، اول فوریه ۲۰۰۶- دولت ایران در پاسخ به اعتراضات رانندگان شرکت واحد تهران در اقدامی پیشگیرانه صدها نفر از رانندگان من جمله چندین تن از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگری را بازداشت کرده است. سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد این افراد بدون هیچ اتهام و یا دسترسی به وکیل همچنان در بازداشت به سر می برند. سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است افراد یاد شده را فورا و بدون قید و شرط آزاد کند.

رانندگان اتوبوس، اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در تدارک اعتصابی برای هشتم بهمن در اعتراض به بازداشت رئیس هیات مدیره سندیکا، منصور اصانلو و همچنین به رسمیت شناختن فعالیت های سندیکای کارگری خود بودند.

سارا لی ویستون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید: "دولت ایران همواره از نمایندگی کردن مطالبات و خواست های مردان و زنان کارگر سخن می گوید در حالی که سرکوب خشن رانندگان شرکت اتوبوس رانی، چنین سخنانی را توخالی جلوه می دهد."

پلیس در تاریخ ۲۲ دسامبر منصور اصانلو رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را در منزلش بازداشت کرد. مامورین امنیتی ایرانی از آن زمان تا کنون وی را بدون هیچ اتهامی و بدون دسترسی به وکلا در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می کنند. بنابر گزارش های متعدد، اصانلو از بیماری چشمی جدی رنج می برد و به معالجه فوری پزشکی نیازمند است.

تنها مدت کمی بعد از انتشار اخباری مبنی بر اعتصاب رانندگان اتوبوس در پاسخ به بازداشت اصانلو، دولت ترتیب سرکوب رهبری سندیکا را در دستور کار خود قرار داد. غلامرضا میرزایی، مسئول روابط عمومی سندیکا به دیده بان حقوق بشر گفت در ششم بهمن مامورین امنیتی و اطلاعاتی اعضای هیات مدیره سندیکا را به منظور منتفی کردن اعتصاب دستگیر کرده اند. میرزایی اضافه کرده است هر لحظه نگران بازداشت خود توسط ماموران امنیتی است.

نیروهای امنیتی همچنین در سحرگاه هشتم بهمن به خانه یعقوب سلیمی، یکی دیگر ازاعضای سندیکا حمله کردند. سلیمی درآن زمان خانه نبود، اما مامورین همسر و دو فرزند او را به همراه همسران دو تن دیگر از مسئولین سندیکا و سه فرزندشان در جریان این حمله بازداشت کردند.

سلیمی در مصاحبه هایی با رسانه ها اظهار داشته که مامورین امنیتی همسر و فرزندانش را مورد ضرب وشتم و ارعاب قرار دادند و در جریان این دستگیری صورت دختر دو ساله اش آسیب دیده است. مقامات مسئول پس از آنکه سلیمی خودش را به آنها معرفی کرد، خانواده اش را آزاد کردند.

در روز هشتم بهمن که برای اعتصاب در نظر گرفته شده بود، مامورین امنیتی و اطلاعاتی، هنگامی که رانندگان سر کار خود حاضر شده بودند، به شناسایی و بازداشت صد ها هوادار سندیکا پرداختند. براساس اظهارات میرزایی در رابطه با این دستگیری ها، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به ضرب و شتم فیزیکی و ارعاب رانندگان پرداخته اند.

میرزایی به دیده بان حقوق بشر گفت که اگر چه اتحادیه نمی تواند عدد دقیقی را ارائه کند، اما معتقد است پلیس بیش از ۵۰۰ کارگر را دستگیر کرده است که بدون تفهیم اتهام در زندان اوین نگهداری می شوند. او گفت که مقامات رسمی گروه کوچکی از بازداشت شدگان را روز یکشنبه و دوشنبه آزاد کرده اند. اگر چه به آنها اجازه داده نشده است که به سر کار برگردند و مقامات شرکت واحد آنها را تهدید به اخراج از محل کارخود کرده اند.

به عنوان یکی ازکشورهای امضا کننده میثاق حقوق سیاسی ومدنی، دولت ایران موظف است حقوق سندیکایی را تضمین کند. بر اساس ماده ۲۲ این میثاق، هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود. ماده ۲۶ قانون اساسی ایران شکل گیری "انجمن های سیاسی و صنفی" را مجاز می شمارد. قانون کار ایران حق اعتصاب کارگران را در ماده ۱۴۲ این قانون به رسمیت میشناسد:
"درصورتيكه اختلاف نظر در خصوص مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهای قبلی و يا هر يک از موضوعات مورد در خواست طرفين برای انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدی توليد از سوی كارگران شود، هيات تشخيص موظف است بر اساس درخواست هر يک از طرفين اختلاف و يا سازمانهای كارگری و كارفرمايي، موضوع اختلاف را سريعا مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد."

سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال ۱۳۴۷ تاسیس شد، اما از سال ۱۳۵۷ به بعد غیر فعال بوده است. کارگران اتوبوسرانی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ ازسر گرفتند. دولت از به رسمیت شناختن این اتحادیه سرباز می زند.

دیده بان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است تا تمامی کارگران بازداشت شده از جمله منصور اصانلو را آزاد کند، آزار و اذیت کارگران شرکت واحد و خانوادهایشان را متوقف کند، از اقدامات تلافی جویانه بپرهیزد و بازگشت ایمن آنها را به سر کار خود تضمین کند.