بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

بازداشت محقق عالی ایرانی، بدون هیچ اتهام

دیده بان حقوق بشر
۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۵
اطلاعیه مطبوعاتی

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز گزارش داد، رامین جهانبگلو یکی از برجسته ترین محققین ایرانی در زندان اوین، جایی که بیم و نگرانی شکنجه وی می رود، نگهداری می شود. مقامات ایرانی باید فورا جهانبگلو را که بدون هیچ اعلام جرمی، به مدت نزدیک به یک هفته در مکانی بدون تماس با دنیای خارج نگهداری می شود، آزاد کنند.

جهانبلگو اندیشمند برجسته ای که کتاب های متنوعی در موضوعات مختلف فرهنگی و فلسفی نوشته، مدیر گروه انديشه معاصر در دفتر پژوهش های فرهنگی درتهران است. فعالیت های دانشگاهی او در بر گیرنده تحریر بیش از ۲۰ کتاب به زبان های انگلیسی، فرانسه و فارسی است. او همچنین مطالبی را در روزنامه ها و مجلات مختلف ایرانی و خارجی به چاپ رسانده است.

جو استورک معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: "دستگیری خودسرانه رامین جهانبگلو نشان دهنده وضعیت خطرناک آزادی های دانشگاهی و آزادی بیان در ایران امروز است." به گفته وی "این محقق و پژوهشگر برجسته باید به خاطر دستاوردهای آکادمیک خود مورد تحسین شود نه آنکه در بدنام ترین زندان ایران مورد بازجویی قرار گیرد."

مقامات رسمی ایران جهانبگلو راحوالی روز پنج شنبه گذشته ۲۷ آوریل، در فرودگاه مهرآباد بازداشت کردند. آنان از اینکه تا روز چهار شنبه سوم می، زمانی که محمود سالارکیا معاون دادستان کل تهران در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجویان ایران این خبر را تایید کرد، از پذیرفتن این خبر خودداری کردند.

همچنین روز چهارشنبه خبرگزاری فارس نیز به نقل از سهراب سلیمانی، رییس سازمان زندانهای استان تهران، اعلام کرد که جهانبگلو در زندان اوین نگهداری می شود. هیچ کدام از این مقامات رسمی دلیل این بازداشت را اعلام نکرده است. یکی از مقامات قوه قضاییه به روزنامه اعتماد ملی گفته است اتهاماتی که علیه جهانبگلو اقامه شده است بعداز بازجویی های وی اعلام خواهد شد.

جو استورک مدیر بخش خاورمیانه ای سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: "دستگاه قضایی ایران به دلیل گرفتن اعترافات اجباری با استفاده از شکنجه وبدرفتاری با زندانیان، بدنام است." وی افزوده است: "ما دولت ایران را کاملا مسئول وضعیت سلامت جهانبگلو میشناسیم."