بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: به محرومیت دانشجویان از تحصیلات عالی پایان دهید

دیده بان حقوق بشر
۲۶ مهر ۱۳۸۵
اطلاعیه مطبوعاتی

وزارت اطلاعات پشت پیکار برای مجازات فعالان دانشجویی بخاطر عقاید سیاسیشان است.

سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است فورا به ممنوعیت های به وجود آمده برای دانشجویانی که از شرکت در دانشگاه منع شده اند- چرا که آنها عقاید سیاسی خوشایند دولت ندارند- پایان دهد و همچنین به دانشجویان اجازه استفاده و برخورداری از آزادی بیان و انجمن ها را بدهد.

گزارشی که با عنوان "سلب حق تحصیل" (http://www.hrw.org/persian/backgrounder/2006/iran1006prweb.pdf ) امروز توسط سازمان دیده بان حقوق بشر منتشر شده است نشان می دهد که چگونه دولت حداقل ۱۷ نفر از دانشجویانی که در دانشگاه مشغول به تحصیل بوده اند یا برای مقطع کارشناسی قبول شده اند را طی سال گذشته از تحصیل ممنوع کرده است، برخلاف این واقعیت که برای برنامه های تحصیلات عالی، آنها بر اساس امتحان ورودی رقابتی پذیرفته شده بودند. این بیانیه همچنین ۵۴ دانشجوی دیگر را مورد استناد قرار می دهد که به موجب آن، آنها پس ازآنکه تعهد نامه ای را امضا کرده اند که از فعالیت های مسالمت آمیز سیاسی آنها را محروم می کند، اجازه ثبت نام پیدا کرده اند.

جواستورک معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که "این سیاست حمله آشکاری به آزادی بیان و حق تحصیل به شمار می رود. مقامات ایرانی می خواهند دانشجویان دانشگاه ها، که شالوده تفکر انتقادی در هر جامعه ای میباشند، را خاموش ساخته و افراد را مطیع خود کنند."

براساس مدارکی که سازمان دیده بان حقوق بشر به دست آورده است، وزارت اطلاعات، که مسئول اجرای کارکردهای امنیتی است، هماهنگ کننده پیکار یاد شده برای محروم کردن فعالان سیاسی دانشجویی از حق تحصیل شان است. این مدارک روشن می سازد که تصمیمات گرفته شده منحصرا براساس سابقه سیاسی دانشجویان بوده است و نه بر اساس استانداردهای آموزشی. به جز یک مورد، همه دانشجویانی که از حق تحصیل محروم شده اند از فعالان و منتقدین و یا عضو انجمنهای اسلامی دانشجویان در سطح دانشگاه ها بوده اند.

تلاش برای ممنوع کردن دانشجویان از دسترسی به تحصیلات عالی گواهی بر تلاش روز افزون مقامات رسمی برای تحت فشار قرادادن وآزار دانشجویان به شمار می رود. از جولای سال ۲۰۰۵ تا اکنون، قوه قضاییه ۳۵ دانشجو را به دلیل فعالیت های سیاسی شان به زندان محکوم کرده است. مقامات رسمی ۶ دانشجوی دیگر را با اتهام های سیاسی محاکمه کرده است اگرچه حکم آنان هنوز صادر نشده است.

در اثنای همین زمان، کمیته انضباطی دانشگاه، ادامه تحصیل ۴۱ دانشجوی فعال در زمینه مسائل سیاسی را برای مدت زمانی حداکثر تا دو ترم تحصیلی به حالت تعلیق در آورد و هیاتهای نظارت دانشگاه فعالیت انجمنهای دانشجویی را درسطح ۱۵ دانشگاه ممنوع یا تعلیق کرده اند. انجمن های دانشجویی منحصرا درفعالیت های مسالمت آمیز درگیر هستند.

به عنوان یکی ازاعضای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ایران موظف است که به حقوق آزادی بیان و برخورداری از انجمن ها احترام بگذارد. ایران همچنین یکی از اعضای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد و بر طبق آن، ایران باید شرایط آموزش عالی را بدون تبعیض برای همه ایرانیان فراهم کند. جواستورک درهمین زمینه گفت: "با محروم کردن دانشجویان از دانشگاه به دلیل اعتقادات سیاسی شان، ایران به صورت مستقیم به نقض آشکار تعهدات حقوقی خود در این میثاق ها می پردازد."