بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: به اعدام های بعداز دادگاه های غیرعادلانه پایان دهید

دیده بان حقوق بشر
۲۵ بهمن ۱۳۸۵
اطلاعیه مطبوعاتی

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز از دستگاه قضایی ایران خواست که فورا اعدام همه افرادی را که در دادگاه هایی غیرعلنی که حداقل استانداردهای بین المللی را نداشته و به مرگ محکوم شده اند، متوقف کند. طی سال گذشته، حداقل دوازده تن از ایرانیان با اصلیت عرب به این ترتیب اعدام شده اند.

در روز چهاردهم فوریه سال ۲۰۰۷، مقامات ایرانی سه تن به نام های ماجدالبوقبیش سی ساله، ریسان سواری، و قاسم سلامات ۴۱ ساله را در استان خوزستان اعدام کردند. در سیزدهم فوریه، مقامات زندان به خانواده های این افراد که برای ملاقات زندانی ها رفته بودند اطلاع دادند که این سه تن، همگی با اصلیت عرب، روز بعد اعدام خواهند شد.

از ماه مارس سال ۲۰۰۶، دستگاه قضایی ایران درمجموع ۱۲ نفر با ریشه قومیتی عرب را به اتهام بمب گزاری دراهواز در اکتبر ۲۰۰۵ و ژانویه ۲۰۰۶ اعدام کرده است. حداقل ۱۳ نفر ایرانی –عرب دیگر نیز در خوزستان به مرگ محکوم شده اند.

سارا لی ویتسون، مدیربخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: "ایران افراد یاد شده را به جنایاتی متهم کرده است که مجازات آن اعدام است و باید مطمئن شود که آنها از یک دادگاه عادلانه و مراحل دادرسی قانونی و کامل و مقتضی برخوردار بوده اند. به جای چنین روندی، مسئولین قوه قضاییه، با برگزاری دادگاه های غیرعلنی و مخفی، افراد یاد شده را از اساسی ترین حقوق قانونی خودمحروم کرده اند."

براساس گفته های عماد باقی، مدافع حقوق بشر ایرانی که شدیدا برای متوقف کردن اعدام ها تلاش کرده است مسئولین نوزده مرد را که عضو گروهی به نام "کتائب" بودند در ماه مارس ۲۰۰۶ دستگیری کردند و آنها را به دخالت دربمب گذاری متهم نمودند. مقامات ایرانی این افراد را در سلول های افرادی نگهداری کرده و از اجازه برای دسترسی به وکیل تا یک روز قبل از دادگاه خودداری کردند. قوه قضاییه همچنین به وکلا اجازه دسترسی به پرونده افراد یاد شده را تا روز قبل از دادگاه نداد.

در هفدهم جولای ۲۰۰۶، دادگاه انقلاب اهواز ده نفر از این افراد را بعد از دادگاه یک روزه غیرعلنی که در ۱۶ جولای برگزاری شد به مرگ محکوم کرد. قاضی شعبانی مردان یاد شده را به جرم "محارب" متهم و به اعدام ازطریق حلق آویز نمودن آنها تحت قوانین جزایی ایران محکوم کرد. دادگاه ۹ نفر باقی مانده را به زندان محکوم کرد.

ایران تا کنون، علی رغم محکومیت بین المللی، هر ۱۰ مردی را که در هفدهم جولای محکوم شدند را اعدام کرده است. از جمله درخواست سه مقام رسمی حقوق بشر سازمان ملل به نام های فیلیپ الستون گزارشگر مخصوص اعدام های فرا قانونی و باشتاب و خودسرانه، لئوناردو دسپوی گزارشگر مخصوص سازمان ملل در امور استقلال وکلا و قضات، و مانفرد نواک، گزارشگر مخصوص سازمان ملل در زمینه امور مربوط به شکنجه.

در دهم ژانویه، این سه تن از مقامات سازمان ملل به صورت رسمی از دولت ایران خواستند که اعدام ها را متوقف کند. آنها اعلام داشتند که "دادگاه ملزومات روند بررسی پرونده ها را به سخره گرفته است". مقامات ایرانی این درخواست و دیگر درخواست های بین المللی را نادیده گرفتند و چهار تن از این افراد را در روز ۲۴ ژانویه اعدام کردند و سه تن دیگر را در چهاردهم فوریه به دار آویختند. سه نفر دیگر در ۱۹ دسامبر ۲۰۰۶ اعدام شده بودند.

قوه قضاییه سیزده نفر ایرانی-عرب دیگر را نیز به جرم فعالیت های های مسلحانه علیه کشور پس از دادگاه یک روزه به مرگ محکوم کرده است: زامل باوی، عاوده افراوی، ناظم بریهی، علی رضا سلمان دلفی، علی حلفی، جعفر سواری، عبدالرضا سناواتی، محمد علی سواری، مسلم الحایی، عبدالرضا نواسری، یحیی نواسری، عبدالرضا هلیچی و عبدالامام زائری.

سازمان دیده بان حقوق بشر ازدولت ایران می خواهد که احکام مرگ افراد یاد شده را باطل ساخته و برای آنها دادگاه جدیدی برپا کند که از استانداردهای بین المللی منصافه برخوردار بود و علنی باشند.

ایران سالانه بیش از از هرکشوردیگر – به جز چین – حکم اعدام را به اجرا درمی آورد. در یک رشد تکان دهنده، بر اساس گزارشات تعداد افرادی که درسال ۲۰۰۶ اعدام شده اند هفتاد درصد در مقایسه با سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. سازمان دیده بان حقوق بشر معتقد است که تعداد واقعی افراد اعدام شده بیش ازاین آمار است، اما بقیه افراد به دلیل عدم پاسخگویی عمومی و فقدان شفافیت قوه قضاییه ناشناخته باقی می مانند. ایران همچنان بیش از هر کشوری درجهان، نوجوانان را اعدام می کند.

سارا لی ویتسون دراین زمینه گفت: "امروز ایران نمونه برجسته اعدام های مکرر درمقیاس بزرگ بدون ارائه حق برخورداری از دادگاه عادلانه به متهمین است."

سازمان دیده بان حقوق بشر مخالف مجازات اعدام به دلیل ماهیت بی رحمانه و برگشت ناپذیر آن، تحت هرگونه شرایطی است.

برای گوش دادن به گزارش صوتی در مورد نقض حقوق بشر در سال گذشته در ایران، اینجا را کلیک کنید:
به زبان فارسی: http://hrw.org/audio/2007/wr2k7/farsi/iran_fa.mp3
به زبان انگلیسی: http://hrw.org/audio/2007/wr2k7/english/mena/iran.mp3