بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: فعالان حقوق زنان را آزاد کنید

دیده بان حقوق بشر
۱۷ فروردین ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی

سازمان حقوق بشر امروزبا انتشار بیانیه ای از دولت ایران خواست فورا دو تن از فعالان حقوق زنان را که روز اول آوریل دستگیر کرده آزاد کند و به آزار و اذیت و تحت تعقیب قرار دادن فعالان اجتماعی زنان پایان دهد.

در روز اول آوریل سال جاری، ماموران امنیتی چند تن از فعالان حقوق زنان را که به جمع آوری امضا برای کمپین "یک میلیون امضا" آماده می شدند - پروژه ای جمع آوری یک میلیون امضا با درخواست پایان دادن به تبعیض علیه زنان در قوانین ایران - را دستگیر کردند. این کمپین شامل درخواست برای برابری شهادت زنان و مردان دردادگاه، برابری حق ارث برای زنان ومردان، از بین بردن چند همسری و برابری پرداخت دیه در صورت مرگ یک زن و مرد است. دستگیری زنان یاد شده در پارک لاله تهران انجام شد وسه تن از این پنج تن دو روز پس از دستگیری آزاد شدند.

فادی القادی یکی از مسئولین بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: "این دستگیری ها آخرین نشانه های این است که دولت ایران نمی تواند مردمی که تقاضای حقوق زنان را دارند، تحمل کند. ایران باید هدف گرفتن فعالان اجتماعی که فعالیت های مسالمت آمیز را دنبال می کنند، متوقف کند و به قوانین حقوق بشر بین المللی وفادار بماند."

براساس گزارش شاهدان عینی در گفت وگو با سازمان دیده بان حقوق بشر، گروه کوچکی از فعالان حقوق زن به منظور جمع آوری امضا از مردمی که از پارک لاله عبور می کردند خود را آماده می کردند که ماموران امنیتی لباس شخصی به آنها نزدیک شدند. ماموران به زنان یاد شده گفتند که فقط می خواهند که باآنها صحبت کنند، اما سپس اقدام به بازداشت این پنج تن کردند: محبوبه حسین زاده، ناهید کشاورز، سعیده امین، سارا امانیان و همسرش همایون نامی.

براساس گفته های یکی ازهمکاران حسین زاده روز سوم آوریل، ماموران امنیتی پنج نفر یاد شده را به یکی ازشبعات دادگاه انقلاب منتقل کردند. مقامات دادگاه سپس از زندانیان خواستند تا ضمانت دهند که به فعالیت های خود در قالب کمپین خاتمه می دهند. اما حسین زاده و کشاورز از انجام این کار امتناع ورزیدند.

مقامات دادگاه به آنها گفتند فعالیت های آنها برخلاف اسلام و دولت است و آنها به این خاطر می توانند متهم و به زندان اوین فرستاده شوند.

بعدازظهر همان روز ماموران رسمی پنج زندانی را به قرارگاه پلیس درمیدان نیلوفر تهران آوردند. جایی که امین، امانیان و نامی آزاد شدند. آنها سپس حسین زاده و کشاورز را به زندان اوین منتقل کردند.

شب چهارم آوریل، کشاورز با همسرش اززندان اوین تماس گرفت وبه او گفت که حسین زاده به بند عمومی زنان درزندان منتقل شده است. اوبه همسرش اطلاع داد که آنها شب گذشته اش را در بند مجازات زنان در اوین زندانی بودند. جایی که او و حسین زاده نگران سلامتی شان بوده اند.

وکلای کشاورز، برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی و نسرین ستوده، روز چهارم آوریل به دادگاه انقلاب رفتند تا در مورد دستگیری موکل خود تحقیق و پرس وجو کنند. مقامات رسمی دو وکیل یاد شده را از ورود به دادگاه ممنوع کردند و از اینکه بتوانند اطلاعاتی درمورد پرونده ای که علیه موکلانشان تشکیل شده اطلاعات کسب کنند، خودداری کردند.

مقامات رسمی همچنین از ملاقات خانواده های کشاورز و حسین زاده با آنها جلوگیری به عمل آورده اند. درروز پنجم آوریل، بستگان و دوستان هر دو زندانی به زندان اوین رفتند و تقاضای ملاقات با آنها را کردند. مقامات زندان به آنها گفتند به دلیل عدم حضور رییس زندان، آنها قادر نخواهند بود که زندانیان را ملاقات کنند وبه همین جهت باید موضوع را ازطریق دادگاه انقلاب پیگیری کنند. درداگاه، مقامات هیچ توضحی وتوجیهی درباره پرونده زندانیان یاد شده به دلیل اینکه قاضی دادگه حضور نداشت فراهم نکرده وبه آنها توصیه کردند که روز یک شنبه هفتم آوریل به این منظور بازگردند.

ایران یکی از اعضای میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی (ICCPR) است و به همین جهت موظف است تا از آزادی بیان و اجتماعات وبرابری درپیشگاه قانون وجلوگیری از زندان خودسرانه، مانند زندانی کردنی که به دلیل اعمال یکی ازاین حقوق است، حفاظت کند. دولت ایران همچنین باید روندهای قانونی و رفتارهای انسانی با افرادی که درزندان به سرمی برند را نیز تضمین کند.

طی سال گذشته، دولت ایران آزار و اذیت زنان مدافع حقوق بشر را شدت بخشیده است، به خصوص زنانی را که در"کمپین یک میلیون امضاء" فعالیت می کنند. در روز چهارم مارس، چهار روز پیش از روز جهانی زن، مقامات رسمی به صورتی مستبدانه ۳۴ تن از زنانی را که در کمپین بودند دستگیر کردند که دو تن از آنها بیش از دو هفته را در زندان انفرادی سپری کردند. کشاورز و حسین زاده از جمله دستگیر شدگان بودند. (http://hrw.org/persian/docs/2007/03/07/iran15453.htm)

درحالی که همه زنان یاد شده سرانجام با پرداخت وثیقه آزاد شدند، آزار و اذیت و پیگرد آنها همچنان ادامه دارد. در روز چهارم آوریل، مقامات رسمی، سه تن ازافراد زندانی شده را به نام های پرستو دوکوهکی، سارا لقایی وساقی لقایی به دادگاه احضار کردند تا روز یک یکشنبه برای پاسخ به اتهاماتشان درزمینه "اختلال درامنیت ملی ونظم عمومی ازطریق برگزاری تجمعات غیرقانونی" پاسخ دهند.

القادی دراین زمینه گفت: "دولت ایران باید کشاورز و حسین زاده را فورا آزاد کند و به آزار و اذیت و ایجاد مزاحمت برای کسانی که به صورت مسالمت آمیز در زمینه حقوق زنان کار می کنند، پایان دهد."

برای مشاهده عکس ها وشرح حال مختصر برخی اززنان زندانی شده درتاریخ چهارم مارس لطفا به آدرس زیرمراجعه کنید:
http://www.hrw.org/photos/2007/iran03/index.html