بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: محقق ایرانی-آمریکایی با تهدید روبروست

دیده بان حقوق بشر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی

بازداشت سرخود هاله اسفندیاری همزمان با یک هفته سختگیری است.

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز دربیانیه ازایران خواست که فورا هاله اسفندیاری محقق ایرانی- آمریکایی را آزاد کند وبه او اجازه دهد به تا به ایالات متحده بازگردد. دیده بان حقوق بشر در این بیانیه همچنین نگرانی خود را ازاینکه اسفندیاری هدف بازداشت سرخود و همچنین بازجویی های قهری قرار گرفته ابراز داشته است.

در روز هشتم می، مامورین وزارت اطلاعات اسفندیاری را برای بازجویی احضار کردند و بدون ارائه توضیح و حکم، او را بازداشت کردند و به زندان بدنام اوین درتهران انتقال دادند. جایی که دیده بان حقوق بشر مواردی از شکنجه و آزار و اذیت زندانی ها را مستند کرده است. پیش ازدستگیری اسفندیاری، مقامات وزارتخانه او را کرارا دردفتر خود درخیابان آفریقا (جردن) و پس از آن درساختمان خیابان خواجه عبدالله انصاری، بازجویی کرده بودند.

اسنفدیاری، که مدیربرنامه بخش خاورمیانه مرکز بین المللی "وودروویلسون" برای محققان درواشنگتن است، درماه دسامبر گذشته به ایران سفر کرده بود تا مادر بیمار خود را عیادت کند. درتاریخ ۳۰ دسامبر، قبل ازآنکه طبق برنامه قبلی اش ایران را ترک کند، مردان مسلحی که صورت خود را پوشانده بودند، تاکسی او را متوقف کردند و هر دو پاسپورت ایرانی و آمریکایی اش را ربودند. از دسامبر تا کنون، مقامات ایرانی از اینکه پاسپورت دیگری برای وی جایگزین کنند خودداری کرده اند و به جای آن او را مورد بازجویی های مکرر درجلسات طولانی قرارداده اند.

مرکز "وودروویلسون" درتاریخ دهم می ماه، در بیانیه ای اعلام کرد که در اثنای بازجویی ها اسفندیاری "تحت فشار قرار گرفته تا اعتراف اجباری کند یا اینکه موسسه وودروویلسون را شامل فعالیت هایی کند که درآن شرکت نداشته است.

جواستورک، معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشردراین زمینه گفت: "محمود احمدی نژاد رییس جمهوری، به صورت ناامیدانه ای تلاش می کند تا بسیاری ازمنتقدان دولتش را به عنوان مهره های آمریکا بی اعتبار کند. هاله اسفندیاری به دلیل تلاش برای ترویج گفت وگو بین محققان ایرانی وآمریکایی، شهرت دارد ومقامات ایرانی تلاش می کنند که از او اعترافات اجباری بگیرند تا نویسندگان وفعالان اجتماعی ایرانی را مرعوب کنند."

دیده بان حقوق بشر دربیانه خود آورده است: "بدرفتاری دولت ایران با هاله اسفندیاری، رامین جهانبگلو، فیلسوف کانادایی-آمریکایی که مقامات ایرانی او رادرآوریل ۲۰۰۶ دستگیر کرند، به یاد می آورد. (برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید:http://hrw.org/english/docs/2006/05/05/iran13312.htm) بعد ازنزدیک به چهار ماه زندان وبازجویی، جهانبگلو "اعتراف" کرد که فعالیت های تحقیقاتی او درراستای برنامه ریزی برای "انقلاب مخملی" بوده است.

تصمیم ایران برای افزایش فشار روی اسفندیاری ازطریق زندانی کردن او درزمانی اتفاق می افتد که مقامات ایرانی همچنین فشار را علیه کمپین های فعالان حقوق زن و پیشروان دانشجویی تشدید کرده اند.

درتاریخ نهم می ماه، سه دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر) تهران به نام های پویا محمودیان، مجید شیخ پور و مجید توکلی، در پاسخ به احضاری که دریافت کرده بودند دردادگاه انقلاب تهران حاضر شدند. مقامات آنها را دستگیر وبه زندان اوین منتقل کردند. حداقل چهاردانشجوی دیگر از دانشگاه پلی تکنیک تهران به همین صورت در اوین زندانی هستند. همه افراد یاد شده درسازمان های دانشجویی فعال هستند. هیچ کدام از آنها به جرمی متهم نشده اند.

فعال حقوق زنان و دانشجو زینب پیغمبرزاده، همچنین در زندان اوین نگهداری می شود. او درمیان سی وسی زنی بود که ماموران امنیتی آنها را روز چهارم مارس وقتی که برای دیگر فعالان حقوق زنانی که تحت تعقیب قرارگرفته بودند در جلوی دادگاه انقلاب تجمع کرده بودند، دستگیر کرد. درهفتم می، مقامات رسمی پیغمبرزاده را برای عدم امکان تامین وثیقه ای که اخیرا دادگاه برای او در رابطه با تعلیق پرونده اش معین کرده بود، زندانی کردند. او هم اکنون دربند سه (بخش جوانان) زندان اوین نگهداری می شود. وقتی که پدر پیغمبرزاده و وکلیش درتاریخ هشتم می به دادگاه مراجعه کردند تا برای آزادی وی وثیقه بسپارند، مقامات دادگاه از ورود آنها به دادگاه جلوگیری کردند.