بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: یک محقق ایرانی- آمریکایی دیگر دستگیر شد

دیده بان حقوق بشر
۲ خرداد ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی

سرکوب جامعه مدنی ایران شدت می گیرد.

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که دستگیری و زندانی کردن محققین ایرانی-آمریکایی درایران نشان دهنده عزم دولت ایران برای بازداشتن وترساندن فعالان داخلی جامعه مدنی برای ارتباط و همکاری با ایرانیانی است که خارج ازکشورزندگی می کنند.

این سازمان از مقامات رسمی ایران درخواست می کند که فورا شهروندان ایرانی- آمریکایی و ده ها فعال اجتماعی، معلم ومحققی که خودسرانه در سرکوب اخیر دولت علیه جامعه مدنی دستگیرشده اند را آزاد کند.

در روزیازدهم ماه می، ماموران وزارت اطلاعات، کیان تاجبخش، جامعه شناس ایرانی- آمریکایی را درخانه اش درتهران دستگیر کردند. او بدون هیچ اتهامی درزندان بدنام اوین نگهداری می شود. وزارت اطلاعات درحال حاضر حداقل سه ایرانی-آمریکایی ازجمله تاجبخش را دراختیارخود دارد. همچنین مقامات امنیتی پاسپورت نفرچهارم ایرانی- آمریکایی را ضبط کرده و مانع خروج وی از کشور شده اند.

سارا لی ویتسون، مدیربخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر در این زمینه گفت: "دولت ایران شهروندان ایرانی- آمریکایی یادشده را درسرکوبی که علیه جامعه مدنی ایرانی آغازکرده به عنوان گروگان نگهداشته است. مقامات امنیتی تلاش می کنند تا این زندانیان را برای اعتراف های اجباری تحت فشار بگذارند تا انگشت اتهام خود را برروی جمع وسیع تری از فعالان اجتماعی ومحققین نشانه روند."

دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد هرگونه اظهاراتی که توسط زندانیان بیان شود، مادامی که بدون دسترسی به وکیل در زندان به سر می برند، بی اعتبار است. دولت ایران همه ایرانی آمریکایی های یاد شده را در زندان بدون دسترسی به ملاقات با خوانواده یا وکلای خود نگهداری می کند.

تاجبخش ۴۵ ساله، استاد سابق دانشگاه نوین تحقیقات اجتماعی نیویورک است. او به عنوان مشاور برای چندین سازمان دولتی ازجمله سازمان شهرداری ها وسازمان تامین اجتماعی مشغول به کاربوده است. به علاوه او مشاورسازمان هایی بین المللی همچون بانک جهانی و موسسه "جامعه باز" نیزبوده است. تاجبخش از زمان دستگیری بدون دسترسی به وکیل در زندان انفرادی به سر می برد.

ازهشتم ماه می، مقامات ایرانی هاله اسفندیاری محقق ۶۷ ساله ایرانی ومدیر برنامه خاورمیانه موسسه بین المللی وودروویلسون درواشنگتن را دستگیرکرده اند. اسفندیاری برای ملاقات مادر ۹۳ ساله خود درماه دسامبربه ایران سفر کرده بود، اما دولت متعاقبا او را ازترک کشور بازداشت. وی پس ازآن تحت بازجویی های طولانی قرارگرفته است.

از زمانیکه مقامات دولتی اسنفدیاری را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند، ماموران به وکلا و اعضای خانواده وی اجازه نداده اند که با وی ملاقات کنند. دیده بان حقوق بشر به صورت جدی نگران وضعیت سلامتی هاله اسفندیاری است. مقامات رسمی روز پانزدهم می، به او اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" وارد کرده اند.

درهمین راستا، نزدیکان علی شاکری یک ایرانی آمریکایی که اخیرا به ایران سفرکرده بود به دیده بان حقوق بشر گفته اند که وی توسط مقامات ایرانی بازداشت شده است. دولت ایران هیچ اطلاعاتی درخصوص اینکه او درچه وضعیتی است منتشر نکرده است.

مقامات رسمی ایرانی، همچنین نازی عظیما خبرنگار بخش فارسی رادیو اروپای آزاد را که تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد نیز به وسیله توقیف پاسپورتش درماه ژانویه، برای خروج از کشور منع کرده اند.

علاوه بر حمله دولت ایران برای دستگیری وآزار واذیت ایرانی-آمریکایی ها، درطی ماه گذشته دولت ایران همچنین ده ها فعال اجتماعی، ازجمله دانشجویان و هماهنگ کنندگان اتحادیه های کارگری و معلمان را نیزبازداشت بازداشت و زندانی کرده اند.

وزارت اطلاعات، که مسئول عملیات های امنیتی است، پیکارگسترده ای را برای سرکوب آزار و اذیت وتحت تعقیب قراردادن جمع گسترده ای از فعالان اجتماعی هدایت کرده است. این وزارتخانه مسئولیت بند ۲۰۹ زندان اوین را به عهده دارد. جایی که اغلب زندانیان از جمله اسنفدیاری و تاجبخش نیزدرآن نگهداری می شوند.

درطی ماه های اخیر، بازجویی ها از فعالان زندانی شده روی محور ارتباطات آنها با طرف های بین المللی بوده است. درتاریخ چهارم مارس، مقامات وزارت اطلاعات سی وسه تن از فعالان حوزه حقوق زنان را دردستگیر کردند و به زندان اوین فرستادند. جایی که مورد بازجویی های طولانی مدت درباره روابط شان با سازمان های بین المللی قرار گرفتند. همه زنان یاد شده بعد از سپردن وثیقه های سنگین آزاد شدند و پیگیرد انها به دلیل اتهاماتی همچون "اقدام علیه امنیت ملی" درحال حاضر در جریان است.

ویتسون همچنین گفته است: "دولت ایران برای دیکته کردن سیاست های خودش به وسیله نیروهای امنیتی فضایی از ترس و بدبینی را در سطح جامعه گسترانده است. جامعه مدنی ایران هزینه سنگینی را برای این اقدامات می پردازد."