بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: قوه قضائیه باید مانع از سنگسارهای قریب الوقوع شود

دیده بان حقوق بشر
۱۶ بهمن ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری

احکام را لغو کنید، به این مجازات ظالمانه و غیرانسانی پایان دهید

دیده بان حقوق بشر امروز گفت آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران باید به سرعت احکام سنگسار سه نفر به جرم زنا را لغو کند. دو خواهر از شهریار تهران و نیز یک مرد از شهر ساری استان مازندران که موارد جداگانه ای هستند، در خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارند.

جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: "حکومت ایران قرار است سه تن از شهروندان خود را به شیوه ای بی رحمانه اعدام کند." وی افزود: "قوه قضائیه باید هم اکنون دست به اقدامی بزند و یکبار برای همیشه بر این نوع مجازات غیرانسانی مهر پایان بزند."

مسئولین در فوریه ۲۰۰۷ دو خواهر بنام های زهره کبیری ۲۷ ساله و آذر کبیری ۲۸ ساله را به اتهام "روابط نامشروع" و با استناد به اظهارات شوهر یکی از آنها دستگیر کردند. بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، روابط "غیر اخلاقی" از جمله رابطه بین زن و مردی که با هم ازدواج نکرده اند ممکن است مشمول مجازات کیفری بشود. شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی شهر کرج یک ماه پس از دستگیری این دو خواهر آنها را به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد.

شش ماه پس از آنکه مقام های مسئول این احکام را اجرا کردند، شوهر یکی از این خواهران اتهام های دیگری علیه آنها مطرح کرد که به تشکیل دادگاه دوم منجر شد. در این دادگاه اتهام های جدی تری در زمینه زنا علیه این دو طرح شد. شعبه ۸۰ دادگاه کیفری کرج در استان تهران این دو خواهر را سپس به مرگ محکوم کرد و نحوه اجرای آن را سنگسار تعیین نمود. دیوانعالی کشور نیز این حکم را تایید کرده و اجرای آن ممکن است در هر لحظه صورت گیرد.

قانون مجازات اسلامی، مجازات اعدام برای زنا و نیز سنگسار محکومین به این جرم را مجاز می داند. سنگسار به معنای پرتاب سنگ به فرد مجرم است، بطوریکه تا کمر (اگر فرد مجرم مرد است) و یا تا سینه او (اگر فرد مجرم زن است) در سنگ فرو رود، تا جائیکه وی از صدمات وارد شده جان دهد.

جابر صولتی، وکیل این دو خواهر، به دیده بان حقوق بشر گفته است از آنجا که دیوانعالی کشور این حکم را تایید کرده، تنها دخالت عالیترین مقام قضایی، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، می تواند مانع از اجرا حکم سنگسار شود.

عبد الله فریور ۴۹ ساله نیز با مجازات سنگسار روبروست. در دسامبر ۲۰۰۶، مسئولین در شهر ساری فریور را به اتهام زنا دستگیر کردند. دیوانعالی نیز این حکم را تایید کرده است. بر اساس اظهارات خانواده فریور که توسط رسانه ها منتشر شده، مقام های محلی هفته پیش به آنها گفته اند که این حکم بزودی اجرا می شود.

دیده بان حقوق بشر با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است. زیرا این مجازات ماهیتی ظالمانه، غیرانسانی و غیرقابل برگشت دارد. ایران عضو پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در ماده ۶ این پیمان آمده "در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، حکم مرگ ممکن است تنها برای جدی ترین جرائم تحمیل شود." اعدام افراد برای جرائمی غیر از "جرایم عمدی که مرگبار هستند و یا عواقب بسیار وخیم دیگری در پی دارند،" ناقض این پیمان است. اعدام افرادی که مرتکب زنا شده اند نیز در این دسته جای می گیرد. بر اساس ماده ۷ این پیمان، "هیچ کس نباید مشمول شکنجه یا سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و خفت بار" شود. اعدام بوسیله سنگسار بعنوان یکی از اشکال بخصوص ظالمانه اعدام، ناقض مفاد این ماده است.