بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

اقدام علیه درمانهای ثابت نشده برای درمان اچ آی وی و ایدز

دیده بان حقوق بشر
۹ اسفند ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی