بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: ارعاب برنده جایزه نوبل تشدید می شود

دیده بان حقوق بشر
۱۳ دی ۱۳۸۷
اطلاعیه مطبوعاتی

حکومت با ارعاب شیرین عبادی اوباش را تشویق به خشونت می کند

(نیویورک، ۲ ژانویه ۲۰۰۹) - کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کردند حکومت ایران باید به سرعت به آزار و اذیت دکتر شیرین عبادی که اکنون به خشونت و تهدید اوباش علیه منزل او رسیده پایان دهد. دکتر عبادی برنده سال ۲۰۰۳ جایزه صلح نوبل و یکی از سردمداران دفاع از حقوق بشر در ایران است.

بدنبال تظاهرات خشونت آمیز اول ژانویه ۲۰۰۹ در بیرون از منزل عبادی در تهران، سازمان های حقوق بشر نسبت به امنیت او به شدت ابراز نگرانی کرده اند.

کنت رات مدیر کل دیده بان حقوق بشر گفته است: "تجمع و خشونت اوباش که بدنبال راه اندازی موجی از آزار و اذیت علیه شیرین عبادی توسط حکومت ایران حاکی از آن است که زندگی او در خطر جدی است." وی می افزاید: "آزار و اذیت عبادی بنظر می رسد که مرتبط با تماس های او با مقام های سازمان ملل متحد باشد که در حال جمع آوری گزارشی درباره حقوق بشر در ایران بوده اند. به همین جهت سازمان ملل متحد و رهبران نگران جهان باید بویژه و مصرانه حمایت خود را از این مدافع اصولی حقوق بشر تصریح کنند."

عبادی به رسانه ها گفته است که ۱۵۰ نفر در بیرون از ساختمان منزل او تظاهرات کرده و علیه وی شعار داده اند. آنها تابلوی دفتر وکالت وی بر روی ساختمان را شکسته و بر دیوارهایش شعار نوشته اند." این اوباش نیمساعت بعد و بدنبال ورود پلیس پراکنده شدند. 

عبادی در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است: "با وجود همه این فشارها من ایران را ترک نمی کنم و به فعالیت های خود در زمینه حقوق بشر پایان نمی دهم. من به راه خود ادامه می دهم."

شواهد فزاینده ای در دست است که نشان می دهد آزار و اذیت عبادی توسط حکومت به این دلیل افزایش یافته که وی با مقام های حقوق بشر سازمان ملل متحد تماس داشته و در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از اطلاعات کانون او استفاده شده است. این گزارش در اکتبر ۲۰۰۸ منتشر شد و به صدور قطعنامه انتقاد آمیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ایران کمک کرده است.

روزنامه ها و وبسایت های نزدیک به حکومت ایران ماههاست از عبادی انتقاد کرده و به فشارهای خود برای پیگرد وی بدلیل گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد افزوده اند. در اول ژانویه وبسایت شبکه خبر دانشجو که به وزارت اطلاعات ایران نزدیک است مقاله ای تحت عنوان "حاشیه امن شیرین عبادی از بین می رود" چاپ کرد.

این مقاله خواستار تعقیب عبادی بدلیل دادن اطلاعات به مقام های سازمان ملل متحد شد و چنین نوشت:

"یکی از اقدامات کانون {عبادی} علیه حکومت انتقال اطلاعات متعدد از داخل کشور به سازمان ملل متحد بوده که منجر به صدور قطعنامه ای علیه وضع حقوق بشر در ایران شده است. آقای بان کی مون بر اهمیت این گزارشها در روند صدور یان قطعنامه تاکید کرده است. ... آیا این اقدامات به منزله انتقال یا فروش اطلاعات به خارجیان نیست؟"

حکومت ایران صریحا متعهد به دفاع از حامیان حقوق بشر است. بیانیه مدافعین حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۹۸ به اجماع مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، اعلام می کند که دولتها "باید دست به کلیه اقدامات لازم برای حمایت از {مدافعین حقوق بشر} در مقابل خشونت، ارعاب، انتقام، فشار، هر نوع تبعیض خصومت آمیز و اقدام خودسرانه دیگر" بدلیل تلاش های مشروع آنها در تقویت حقوق بشر بزند.

هادی قائمی هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است: "ارعاب دکتر عبادی صرفا بدلیل تماس های مشروع او با مقام های سازمان ملل متحد کاملا غیرقابل قبول است. ایران بعنوان یک دولت عضو کاملا موظف به تسهیل چنین تماسهایی و نیز تامین امنیت دکتر عبادی است."

دیده بان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران قویا از دولتها و سازمان های بین الدولی که نگران این مسئله هستند می خواهند به دولت ایران گوشزد کنند کلیه گام های لازم را برای تامین امنیت عبادی و توانایی او در ادامه فعالیت در زمینه حقوق بشر بردارد.