بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: رهبران بهایی را آزاد کنید

دیده بان حقوق بشر
دیده بان حقوق بشر
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
اطلاعیه مطبوعاتی

همزمان با سالگرد حبس گزارش می شود اتهام های جدیدی مطرح شود

(نیویورک، ۱۴ مه، ۲۰۰۹) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت ایران باید هفت تن از رهبران محبوس جامعه بهائیان را به سرعت آزاد کند و یا بی درنگ آنها را محاکمه کند تا بتوانند در یک روند منصفانه و علنی در مقابل اتهام های جدی که علیهشان مطرح شده از خود دفاع کنند. امروز اولین سالگرد حبس شش تن از این اشخاص است. نفر هفتم پیش تر دستگیر شده بود. هیچ یک از آنها به وکیل دسترسی نداشته اند.

این هفت مرد و زن متهم به جاسوسی برای اسرائیل، "توهین به مقدسات دینی" و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی شده اند. علاوه بر این به گفته دایان علائی نماینده جامعه بین المللی بهائیان در سازمان ملل متحد در ژنو مسئولین زندان اوین هفته پیش به بستگان این مردان و زنان محبوس که برای ملاقات با آنها آمده بودند گفتند که "مفسد فی الارض" نیزبه اتهام هایشان اضافه خواهد شد. بر اساس قوانین جزائی ایران مجازات این جرم اعدام است.

جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر می گوید: "یکسال است که این رهبران بهایی در زندان پژمرده شدن بدون آنکه به وکیلی دسترسی داشته باشند و یا نشانی از تاریخ محاکمه ببینند." وی می افزاید: "اتهام های گزارش شده جدید تنها افزونگر ترس آنها از جان خود تحت حکومتی است که بطور سیستماتیک بهائیان را مورد تبعیض قرار می دهد."

اعمال دین بهائیت نظیر سایر ادیان در ایران مبتنی بر سازمان های محلی است. روز ۱۴ مه ۲۰۰۸ شش تن از رهبران محفل ملی بهائیان که در غیاب محفل روحانی ملی فعالیت می کند در منازلشان در تهران دستگیر شدند. آنها عبارتند از: فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم. نفر هفتم مهوش ثابت دبیر محفل ملی بهائیان است که روز ۵ مه ۲۰۰۸ در مشهد واقع در شمال شرق ایران پس از احضار توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد.

بهائیت یکی از ادیان توحیدی است که توسط بهاء الله در قرن نوزدهم در ایران پایه گذاری شد و در حدود ۳۰۰ هزار پیرو درایران دارد. حکومت ایران بهائیان را مرتد و برگشته از دین اسلام می داند. امروز بهائیان برای تحصیلات عالیه و نیز اشتغال در حوزه های بسیاری تحت تبعیض می گیرند. علاوه بر این شمول اسرائیل در بهائیت بعنوان "مکانی مقدس" که در سال ۱۸۶۸ صورت گرفت موجب شده که از هنگام تاسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ بهائیان همواره متهم به جاسوسی برای اسرائیل بشوند. ایران با اسرائیل روابط خصمانه دارد.